Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Status wniosków w ocenie RPOWM/4.2/1/2013 stan na dzień 31.01.2014r.

Informacja dotycząca oceny wniosków na dzień 31 stycznia 2014 r., złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków z działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi”, realizowany w trybie konkursowym zamkniętym bez preselekcji z sektora Rekultywacji składowisk odpadów - nr konkursu RPOWM/4.2/1/2013, w okresie od 31 lipca 2013 r. do dnia 30 sierpnia 2013 r., z alokacją na poziomie 1 500 000 EUR. Złożono – 9 wniosków,  na kwotę dofinansowania z EFRR – 8 798 694,34PLN.

RPOWM/4.2/1/2013 - Rekultywacja składowisk opdpadów
Lp. Sygnatura Numer kanc. Informacja o przebiegu oceny formalnej Informacja o przebiegu oceny merytorycznej 
ocena wykonalności ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna  ocena strategiczna
1 MJWPU.420-803/13 2826/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
2 MJWPU.420-823/13 2945/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
3 MJWPU.420-824/13 2872/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
4 MJWPU.420-825/13 2953/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
5 MJWPU.420-826/13 2950/13 odrzucony      
6 MJWPU.420-827/13 2957/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
7 MJWPU.420-828/13 2949/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
8 MJWPU.420-829/13 2960/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona
9 MJWPU.420-830/13 2951/13 pozytywny pozytywna zakończona zakończona

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.