MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zapoznaj się z programem RPO WM 2007-2013

Wybierz priorytet lub działanie
Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WM 2007-2013
Sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z realizacji RPO WM
Dokumenty programowe
Listy beneficjentów
Programy edukacyjne w ramach RPO WM
FAQ - Najczęściej zadawane pytania
Wytyczne i komunikaty MRR
Komisja Europejska - Inforegio
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44