MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Status wniosków w ocenie RPOWM/2.1/1/2011 31.08.2012

2.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu
Lp. Sygnatura Numer kanc. Informacja o przebiegu oceny formalnej Informacja o przebiegu oceny merytorycznej 
ocena wykonalności ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna  ocena strategiczna
1 MJWPU.420-483/11 5094/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
2 MJWPU.420-486/11 5052/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
3 MJWPU.420-488/11 5082/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
4 MJWPU.420-489/11 5105/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
5 MJWPU.420-493/11 5113/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
6 MJWPU.420-494/11 5098/11 pozytywna negatywna    
7 MJWPU.420-498/11 5132/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
8 MJWPU.420-499/11 5115/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
9 MJWPU.420-503/11 5073/11 pozytywna negatywna    
10 MJWPU.420-505/11 5159/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
11 MJWPU.420-519/11 5160/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
12 MJWPU.420-557/11 5158/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
13 MJWPU.420-563/11 5171/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
14 MJWPU.420-1222/11 5161/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
15 MJWPU.420-490/11 5037/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
16 MJWPU.420-504/11 5081/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
17 MJWPU.420-510/11 5058/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
18 MJWPU.420-511/11 5118/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
19 MJWPU.420-512/11 5117/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
20 MJWPU.420-515/11 5122/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
21 MJWPU.420-516/11 5129/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
22 MJWPU.420-518/11 5116/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
23 MJWPU.420-520/11 5124/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
24 MJWPU.420-522/11 5130/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
25 MJWPU.420-533/11 5157/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
26 MJWPU.420-538/11 5205/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
27 MJWPU.420-540/11 5197/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
28 MJWPU.420-543/11 5080/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
29 MJWPU.420-546/11 5207/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
30 MJWPU.420-561/11 5206/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
31 MJWPU.420-573/11 5225/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
32 MJWPU.420-587/11 5238/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
33 MJWPU.420-591/11 5202/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
34 MJWPU.420-596/11 5222/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
35 MJWPU.420-616/11 5231/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
36 MJWPU.420-479/11 5020/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
37 MJWPU.420-481/11 5053/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
38 MJWPU.420-482/11 5028/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
39 MJWPU.420-484/11 5075/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
40 MJWPU.420-485/11 5088/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
41 MJWPU.420-495/11 5096/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
42 MJWPU.420-502/11 5138/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
43 MJWPU.420-506/11 5139/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
44 MJWPU.420-508/11 5050/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
45 MJWPU.420-517/11 5146/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
46 MJWPU.420-527/11 5137/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
47 MJWPU.420-530/11 5106/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
48 MJWPU.420-531/11 5165/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
49 MJWPU.420-535/11 5224/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
50 MJWPU.420-542/11 5184/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
51 MJWPU.420-544/11 5063/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
52 MJWPU.420-551/11 5125/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
53 MJWPU.420-554/11 5194/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
54 MJWPU.420-562/11 5203/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
55 MJWPU.420-565/11 5181/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
56 MJWPU.420-567/11 5182/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
57 MJWPU.420-570/11 5185/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
58 MJWPU.420-571/11 5042/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
59 MJWPU.420-581/11 5188/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
60 MJWPU.420-590/11 5247/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
61 MJWPU.420-593/11 5229/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
62 MJWPU.420-594/11 5151/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
63 MJWPU.420-597/11 5256/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
64 MJWPU.420-606/11 5260/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
65 MJWPU.420-507/11 5078/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
66 MJWPU.420-523/11 5090/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
67 MJWPU.420-524/11 5164/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
68 MJWPU.420-532/11 5191/11 pozytywna negatywna    
69 MJWPU.420-615/11 5148/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
70 MJWPU.420-550/11 5074/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
71 MJWPU.420-553/11 5134/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
72 MJWPU.420-575/11 5213/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
73 MJWPU.420-614/11 5100/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
74 MJWPU.420-404/11 4838/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
75 MJWPU.420-480/11 4915/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
76 MJWPU.420-487/11 5114/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
77 MJWPU.420-500/11 5072/11 pozytywna negatywna    
78 MJWPU.420-521/11 4996/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
79 MJWPU.420-536/11 5172/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
80 MJWPU.420-537/11 5155/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
81 MJWPU.420-539/11 5187/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
82 MJWPU.420-541/11 5144/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
83 MJWPU.420-552/11 5220/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
84 MJWPU.420-555/11 5183/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
85 MJWPU.420-556/11 5128/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
86 MJWPU.420-558/11 5127/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
87 MJWPU.420-560/11 5156/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
88 MJWPU.420-568/11 5215/11 pozytywna negatywna    
89 MJWPU.420-576/11 5180/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
90 MJWPU.420-580/11 5248/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
91 MJWPU.420-582/11 5154/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
92 MJWPU.420-586/11 5077/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
93 MJWPU.420-588/11 5253/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
94 MJWPU.420-589/11 5189/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
95 MJWPU.420-595/11 5199/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
96 MJWPU.420-598/11 5230/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
97 MJWPU.420-599/11 5242/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
98 MJWPU.420-600/11 5240/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
99 MJWPU.420-601/11 5236/11 pozytywna negatywna    
100 MJWPU.420-602/11 5241/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
101 MJWPU.420-603/11 5214/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
102 MJWPU.420-604/11 5226/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
103 MJWPU.420-608/11 5232/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
104 MJWPU.420-610/11 5246/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
105 MJWPU.420-611/11 5192/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
106 MJWPU.420-613/11 5211/11 pozytywna negatywna    
107 MJWPU.420-617/11 5209/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
108 MJWPU.420-618/11 5267/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
109 MJWPU.420-619/11 5245/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
110 MJWPU.420-621/11 5265/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
111 MJWPU.420-623/11 5168/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
112 MJWPU.420-583/11 5243/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
113 MJWPU.420-585/11 5234/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
114 MJWPU.420-790/11 5659/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
115 MJWPU.420-549/11 5174/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
122 MJWPU.420-529/11 5152/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
116 MJWPU.420-491/11 5112/11 negatywna      
117 MJWPU.420-501/11 5120/11 negatywna      
118 MJWPU.420-509/11 5108/11 negatywna      
119 MJWPU.420-513/11 5123/11 negatywna      
120 MJWPU.420-525/11 5135/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
121 MJWPU.420-528/11 5195/11 negatywna      
123 MJWPU.420-534/11 5219/11 pozytywna negatywna    
124 MJWPU.420-545/11 5176/11 negatywna      
125 MJWPU.420-547/11 5208/11 negatywna      
126 MJWPU.420-548/11 5210/11 negatywna      
127 MJWPU.420-559/11 5170/11 negatywna      
128 MJWPU.420-564/11 5166/11 wycofany wniosek z oceny      
129 MJWPU.420-566/11 5204/11 negatywna      
130 MJWPU.420-569/11 5196/11 negatywna      
131 MJWPU.420-572/11 5190/11 negatywna      
132 MJWPU.420-574/11 5217/11 negatywna      
133 MJWPU.420-577/11 5201/11 negatywna      
134 MJWPU.420-578/11 5221/11 negatywna      
135 MJWPU.420-579/11 5212/11 negatywna      
136 MJWPU.420-584/11 5237/11 negatywna      
137 MJWPU.420-592/11 5257/11 wycofany wniosek z oceny      
138 MJWPU.420-605/11 5198/11 negatywna      
139 MJWPU.420-609/11 5141/11 negatywna      
140 MJWPU.420-612/11 5263/11 negatywna      
141 MJWPU.420-620/11 5266/11 negatywna      
142 MJWPU.420-622/11 5268/11 negatywna      
143 MJWPU.420-624/11 5193/11 negatywna      
144 MJWPU.420-625/11 5264/11 negatywna      
145 MJWPU.420-630/11 5259/11 negatywna      
146 MJWPU.420-607/11 5254/11 negatywna      
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44