MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Status wniosków w ocenie RPOWM/1.5/1/2011 31.08.2012

1.5 - Rozwój przedsiębiorczości  (średnie)
Lp. Sygnatura Numer kanc. Informacja o przebiegu oceny formalnej Informacja o przebiegu oceny merytorycznej 
ocena wykonalności ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna  ocena strategiczna
1 MJWPU.420-402/11 4685/11 pozytywna negatywna    
2 MJWPU.420-407/11 4870/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
3 MJWPU.420-410/11 4926/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
4 MJWPU.420-412/11 4879/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
5 MJWPU.420-415/11 4902/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
6 MJWPU.420-418/11 4908/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
7 MJWPU.420-409/11 4872/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
8 MJWPU.420-414/11 4909/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
9 MJWPU.420-419/11 4917/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
10 MJWPU.420-424/11 4929/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
11 MJWPU.420-429/11 4919/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
12 MJWPU.420-430/11 4938/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
13 MJWPU.420-431/11 4899/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
14 MJWPU.420-432/11 4918/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
15 MJWPU.420-434/11 4903/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
16 MJWPU.420-435/11 4901/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
17 MJWPU.420-437/11 4887/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
18 MJWPU.420-443/11 4905/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
19 MJWPU.420-457/11 4936/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
20 MJWPU.420-458/11 4945/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
21 MJWPU.420-462/11 4875/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
22 MJWPU.420-466/11 4907/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
23 MJWPU.420-469/11 4952/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
24 MJWPU.420-471/11 4925/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
25 MJWPU.420-473/11 4920/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
26 MJWPU.420-408/11 4871/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
27 MJWPU.420-438/11 4891/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
28 MJWPU.420-442/11 4937/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
29 MJWPU.420-444/11 4944/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
30 MJWPU.420-446/11 4886/11 pozytywna negatywna    
31 MJWPU.420-447/11 4951/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
32 MJWPU.420-450/11 4930/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
33 MJWPU.420-452/11 4890/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
34 MJWPU.420-454/11 4923/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
35 MJWPU.420-455/11 4939/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
36 MJWPU.420-456/11 4935/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
37 MJWPU.420-460/11 4931/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
38 MJWPU.420-403/11 4821/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
39 MJWPU.420-417/11 4934/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
40 MJWPU.420-476/11 4948/11 pozytywna negatywna    
40 MJWPU.420-420/11 4881/11 negatywna      
41 MJWPU.420-423/11 4947/11 negatywna      
42 MJWPU.420-425/11 4928/11 negatywna      
43 MJWPU.420-426/11 4893/11 negatywna      
44 MJWPU.420-427/11 4942/11 negatywna      
45 MJWPU.420-433/11 4884/11 negatywna      
46 MJWPU.420-436/11 4955/11 negatywna      
47 MJWPU.420-439/11 4924/11 negatywna      
48 MJWPU.420-440/11 4943/11 negatywna      
49 MJWPU.420-441/11 4894/11 negatywna      
50 MJWPU.420-445/11 4940/11 negatywna      
51 MJWPU.420-448/11 4904/11 negatywna      
52 MJWPU.420-449/11 4874/11 negatywna      
53 MJWPU.420-451/11 4914/11 negatywna      
54 MJWPU.420-453/11 4927/11 negatywna      
55 MJWPU.420-459/11 4950/11 negatywna      
56 MJWPU.420-461/11 4895/11 negatywna      
57 MJWPU.420-463/11 4922/11 negatywna      
58 MJWPU.420-464/11 4911/11 negatywna      
59 MJWPU.420-465/11 4906/11 negatywna      
60 MJWPU.420-467/11 4953/11 negatywna      
61 MJWPU.420-468/11 4916/11 negatywna      
62 MJWPU.420-470/11 4933/11 negatywna      
63 MJWPU.420-472/11 4949/11 negatywna      
64 MJWPU.420-474/11 4932/11 negatywna      
65 MJWPU.420-475/11 4946/11 negatywna      
67 MJWPU.420-477/11 4941/11 negatywna      
68 MJWPU.420-478/11 4954/11 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44