MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Status wniosków w ocenie RPOWM/4.2/1/2013 stan na dzień 20.09.2013r.

RPOWM/4.2/1/2013 - Rekultywacja składowisk opdpadów
Lp. Sygnatura Numer kanc. Informacja o przebiegu oceny formalnej Informacja o przebiegu oceny merytorycznej
ocena wykonalności ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna ocena strategiczna
1 MJWPU.420-803/13 2826/13 w trakcie oceny


2 MJWPU.420-823/13 2945/13 w trakcie oceny


3 MJWPU.420-824/13 2872/13 w trakcie oceny


4 MJWPU.420-825/13 2953/13 w trakcie oceny


5 MJWPU.420-826/13 2950/13 w trakcie oceny


6 MJWPU.420-827/13 2957/13 w trakcie oceny


7 MJWPU.420-828/13 2949/13 w trakcie oceny


8 MJWPU.420-829/13 2960/13 w trakcie oceny


9 MJWPU.420-830/13 2951/13 w trakcie oceny


MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44