MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Niezbędne załączniki / formularze dot. pomocy publicznej

1. Oświadczenia:

 1. Oświadczenia przed podpisaniem umowy o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez przedsiębiorcę
 2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej/pomocy de minimis na planowane przedsięwzięcie
 3. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis
 4. Oświadczenie o (nie) otrzymaniu pomoc de minimis - kumulacja
 5. Wzór oświadczenia o (nie)otrzymaniu pomocy de minimis – powiązania osobowe

2. Formularze: 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (2010-03-29)(582,44 kB)
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub
  rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (2010-03-29)(420,28 kB)
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym rozporządzenie KE nr 360 2012 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44