MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zmiana harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WM

Zarząd Województwa Mazowieckiego odpowiada za prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

W celu zapewnienia sprawnego procesu wdrażania programu, w dniu 6 listopada br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę Nr 2557/188/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczonej na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44