MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zwiększeniu alokacji z 6 000 000 euro do 12 700 000 euro dla konkursu dla przedsiębiorców Nr RPOWM/1.5/1/2014

  Wprowadzona zmiana w harmonogramie naboru wniosków na rok 2014 dotyczy wartości alokacji w ramach konkursu Nr RPOWM/1.5/1/2014.

Ze względu na wysiłki mające na celu przyspieszenie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz pojawienie się oszczędności, 
Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji z 6 000 000 euro do 12 700 000 euro.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44