MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane w ramach RPO WM 2007-2013

Mazowiecka Jednostka Programów Unijnych zaprasza beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WM 2007-2013 na szkolenie eksperckie pt. „Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, którego celem jest zwrócenie uwagi na najbardziej istotne zagadnienia mające wpływ na podejmowane decyzje, dążenie do zapewnienia nie tylko jak największej bezstronności, obiektywizmu i przejrzystości postępowania, ale przede wszystkim do ustalenia metod i działań zmierzających do osiągnięcia właściwego celu, jakim jest wybór oferty zgodnej z oczekiwaniami i potrzebami zamawiającego oraz najkorzystniejszej ekonomicznie.  Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji (w zakresie programu szkolenia) prowadzonych przez Panią Urszulę Lisiecką.

PONIŻEJ PROSIMY WYBRAĆ ODPOWIEDNI TERMIN:

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44