Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza jednostki naukowe do zgłaszania propozycji obszarów badawczych do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB).

RANB są jednym z instrumentów realizacji inteligentnej specjalizacji - koncepcji opartej na założeniu, że dzięki koncentracji zasobów wiedzy i nakierowaniu ich na ograniczoną liczbę priorytetowych działań gospodarczych kraje i regiony zyskają i utrzymają przewagę konkurencyjną w światowej gospodarce. Opiera się na oddolnym procesie identyfikacji dziedzin o największym potencjale dla rozwoju regionu (nisz rozwojowych), przy zapewnionym udziale szerokiego grona interesariuszy.

 

Celem instrumentu wsparcia jakim są RANB jest:

 • zapewnienie spójności mechanizmów finansowania prac B+R istotnych z punktu widzenia kraju oraz regionów (krajowe a regionalne inteligentne specjalizacje),
 • RANB jest narzędziem interwencji w obszarze B+R mającym zapewnić prowadzenie badań na rzecz regionalnych inteligentnych specjalizacji,
 • zapewnienie wysokich standardów wyboru projektów, przy zachowaniu wpływu regionów na zakres tematyczny (merytoryczną treść) konkursu,
 • wykorzystanie dotychczasowego dorobku/wkładu regionów w identyfikowanie obszarów inteligentnej specjalizacji i tematów badań.

 

RANB będą utworzone przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR) na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez Urzędy Marszałkowskie. Zakres zagadnień badawczych powinien być spójny z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Na podstawie zgłoszonych zagadnień badawczych, NCBR przygotuję listę Regionalnych Agend Naukowo – Badawczych, w ramach których zostanie ogłoszony konkurs finansowany ze środków poddziałania 4.1.2 PO IR. W ramach RANB wsparcie będzie obejmowało projekty polegające na prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorstw, w których rolę lidera pełnić będzie jednostka naukowa. Na pierwszym etapie zostanie określony zakres tematyczny agend  badawczych, w ramach których odbędzie  się  konkurs  na  dofinansowanie projektów B+R. Szczegółowe informacje na temat założeń wdrażania instrumentu pn. Regionalne Agendy Naukowo–Badawcze (Poddziałanie 4.1.2. PO IR) oraz projekt fiszki zgłaszającej proponowane zagadnienia badawcze znajdują się w załącznikach poniżej.

 

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do udziału w powyższej inicjatywie, tj. do zgłaszania propozycji obszarów badawczych do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB). Zgodnie z zasadami zgłaszania zagadnień badawczych do RANB przez regiony, propozycje powinny zawierać opis zakresu tematycznego, wykaz zagadnień badawczych w ramach zakresu, a także powiązania pomiędzy zakresem tematycznym i proponowanymi zagadnieniami badawczymi a dokumentem określającym inteligentną specjalizację. Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego została opisana w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.

 

Mając na uwadze charakter RANB oraz ograniczoną pulę środków przeznaczonych w ramach POIR dla województwa mazowieckiego, apelujemy o zgłaszanie przede wszystkim zagadnień badawczych, w ramach których planują Państwo w przyszłości składać wnioski o dofinansowanie projektów B+R wraz ze współpracującymi z Państwem przedsiębiorcami. Projekty powinny koncentrować się na możliwym komercyjnym wykorzystaniu wyników prac badawczych lub rozwojowych.

 

Aby zgłosić propozycję zakresu tematycznego oraz zagadnień badawczych, należy wypełnić załączoną fiszkę i przesłać ją na adresy mailowe: piotr.dylewski@mazovia.pl, monika.tchorznicka@mazovia.pl do dnia 19 lutego 2016 r., w tytule wiadomości wpisując: „Propozycja zagadnień badawczych do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych”.

 

Jednocześnie zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne poświęcone RANB. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2016 roku, o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, (sala konferencyjna – parter).

Załączniki

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.