Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Nabór w ramach Priorytetu I, Działanie 1.5, RPOWM/1.5/1/2010 - Konkurs zamknięty bez preselekcji

Opublikowano: 2010-06-30

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości dotyczy projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie prowadzące działalność gospodarczą.

Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/1.5/1/2010 przeznaczona jest kwota 16 000 000 EURO.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, dostępnym na stronach internetowych: www.mazowia.eu, www.mazovia.pl.

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście oraz za pośrednictwem kuriera/poczty od 30 czerwca 2010 r. do 14 lipca 2010 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków, w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 14 lipca 2010 r. o godzinie 16.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.

Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mazowia.eu.

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w MJWPU, w Punkcie kontaktowym, infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

Uwaga!
Wychodząc naprzeciw Beneficjentom Zarząd Województwa Mazowieckiego decyzją z dnia 29.06.2010 r. zniósł ograniczenie dla udziału w konkursie projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy.
O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie prowadzące działalność gospodarczą.

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.