Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Szkolenie dotyczące zasad ubiegania się o środki w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie w Warszawie dotyczące zasad ubiegania się o środki w ramach konkurs zamknięty nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 w Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Najbliższe: 27.01.2016 r., godz. 09:30 - 15:30

BRAK MIEJSC

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Rekrutacja na szkolenie trwa do 25.01.2016r. do godz. 16:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad ubiegania się o środki w ramach Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Omówiony zostanie przedmiot konkursu, grupa docelowa, szczegółowe kryteria wyboru projektów, kwalifikowalność wydatków oraz generator wniosków MEWA2.0.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów Działania 4.2 RPO WM 2014-2020 tj.:

 1. JST, ich związki i stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 3. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 4. instytucje kultury;
 5. uczelnie/szkoły wyższe;
 6. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 7. organizacje pozarządowe;
 8. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

Prowadzący: Specjaliści ds. Funduszy Europejskich.

Kontakt w przypadku pytań: 22 5422731

Załączniki

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.