Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

HARMONOGRAM WYDATKÓW - Reguły dokonywania zmian

Informacja dotyczy Beneficjentów, z którymi została zawarta "Umowa o dofinansowanie projektu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Uprzejmie przypominamy o konieczności spełnienia przez Beneficjentów obowiązku, wynikającego z zawartych "Umów o dofinansowanie projektów" realizowanych w ramach RPO WM 2007-2013.Zgodnie z § 3 ust. 6 pkt 4 "Umowy o dofinansowanie projektu:
Beneficjent jest zobowiązany do składania, do ostatniego dnia każdego miesiąca, przez cały okres realizacji projektu, informację potwierdzającą zadeklarowane w Harmonogramie wydatki, terminy i kwoty.

Harmonogram wydatków wypełniony na obowiązującym formularzu powinien zostać przesłany do MJWPU bezpośrednio do opiekuna projektu w formie elektronicznej.

W przypadku konieczności zmiany "Harmonogramu wydatków", Beneficjent składa uzasadnienie potrzeby dokonania zmian. W sytuacji, gdy zmiany polegają na wcześniejszym wnioskowaniu o środki lub zwiększeniu kwoty zapotrzebowania, powinny one zostać dokonane co najmniej z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

MJWPU ma prawo odmówić dokonania zmian terminów płatności zaproponowanych przez Beneficjenta, wówczas Beneficjent jest niezwłocznie informowany o tym fakcie wraz z określeniem Harmonogramu możliwego do przyjęcia w ramach dostępnych środków.

Harmonogram każdorazowo jest przedstawiany w rozbiciu miesięcznym na cztery kolejne kwartały pozostały okres zaś w ujęciu kwartalnym.

Uwaga!

Niezłożenie przez Beneficjenta Wniosku o płatność/ Wniosku o płatność zaliczkową w zadeklarowanych terminach i kwotach może skutkować przesunięciem przez MJWPU terminu wypłaty środków Beneficjentowi.

Harmonogram wydatków

Instrukcja wypełniania Harmonogramu wydatków

 

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.