Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Status wniosków w ocenie RPOWM/4.1/1/2014 stan na 14.11.2014r

Informacja dotycząca oceny wniosków na dzień 14 listopada 2014 r., złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków z działania 4.1 "Gospodarka wodno-ściekowa", realizowany w trybie konkursu otwartego bez preselekcji - nr konkursu RPOWM/4.1/1/2014, w terminie od 6 października 2014 r. do dnia 22 października 2014 r., z alokacją na poziomie 9 mln EUR. Złożono 45 wniosków na kwotę dofinansowania z EFRR 136 563 482,55 PLN.

RPOWM/4.1/1/2014 - Gospodarka wodno-ściekowa
Lp. Sygnatura Numer kanc. Informacja o przebiegu oceny formalnej Informacja o przebiegu oceny merytorycznej 
ocena wykonalności ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna  ocena strategiczna
1 MJWPU.420-994/14 3584/14 w trakcie oceny      
2 MJWPU.420-995/14 3587/14 w trakcie oceny      
3 MJWPU.420-996/14 3588/14 wycofany      
4 MJWPU.420-997/14 3604/14 w trakcie oceny      
5 MJWPU.420-1024/14 3718/14 w trakcie oceny      
6 MJWPU.420-998/14 3603/14 w trakcie oceny      
7 MJWPU.420-999/14 3606/14 w trakcie oceny      
8 MJWPU.420-1029/14 3740/14 w trakcie oceny      
9 MJWPU.420-1000/14 3621/14 w trakcie oceny      
10 MJWPU.420-1001/14 3607/14 w trakcie oceny      
11 MJWPU.420-1025/14 3719/14 w trakcie oceny      
12 MJWPU.420-1026/14 3726/14 w trakcie oceny      
13 MJWPU.420-1002/14 3639/14 w trakcie oceny      
14 MJWPU.420-1003/14 3642/14 w trakcie oceny      
15 MJWPU.420-1004/14 3648/14 w trakcie oceny      
16 MJWPU.420-1005/14 3643/14 negatywna      
17 MJWPU.420-1006/14 3641/14 w trakcie oceny      
18 MJWPU.420-1027/14 3733/14 w trakcie oceny      
19 MJWPU.420-1007/14 3658/14 w trakcie oceny      
20 MJWPU.420-1008/14 3654/14 w trakcie oceny      
21 MJWPU.420-1009/14 3651/14 w trakcie oceny      
22 MJWPU.420-1010/14 3674/14 w trakcie oceny      
23 MJWPU.420-1011/14 3671/14 w trakcie oceny      
24 MJWPU.420-1012/14 3676/14 w trakcie oceny      
25 MJWPU.420-1013/14 3684/14 negatywna      
26 MJWPU.420-1014/14 3680/14 w trakcie oceny      
27 MJWPU.420-1015/14 3673/14 w trakcie oceny      
28 MJWPU.420-1016/14 3665/14 w trakcie oceny      
29 MJWPU.420-1018/14 3686/14 w trakcie oceny      
30 MJWPU.420-1017/14 3685/14 w trakcie oceny      
31 MJWPU.420-1019/14 3682/14 negatywna      
32 MJWPU.420-1020/14 3670/14 negatywna      
33 MJWPU.420-1021/14 3681/14 w trakcie oceny      
34 MJWPU.420-1022/14 3677/14 w trakcie oceny      
35 MJWPU.420-1028/14 3727/14 w trakcie oceny      
36 MJWPU.420-1023/14 3691/14 w trakcie oceny      
37 MJWPU.420-1030/14 3754/14 w trakcie oceny      
38 MJWPU.420-1031/14 3755/14 w trakcie oceny      
39 MJWPU.420-1032/14 3734/14 w trakcie oceny      
40 MJWPU.420-1033/14 3760/14 w trakcie oceny      
41 MJWPU.420-1034/14 3764/14 w trakcie oceny      
42 MJWPU.420-1035/14 3774/14 w trakcie oceny      
43 MJWPU.420-1036/14 3778/14 w trakcie oceny      
44 MJWPU.420-1037/14 3779/14 w trakcie oceny      
45 MJWPU.420-1038/14 3776/14 w trakcie oceny      
.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.