Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Zmiana harmonogramu naboru wniosków na rok 2013

Opublikowano: 2013-06-26

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego dokonano zmiany Harmonogramu naboru wniosków na rok 2013.

Wprowadzona zmiana polega na wprowadzeniu dwóch naborów w ramach Działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Planowany nabór wniosków o dofinansowanie dotyczący rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne odbędzie się w trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji, w terminie lipiec 2013 r. – sierpień 2013 r. Wartość alokacji na konkurs wyniesie 1 500 000 euro.

Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczący dostosowania istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów odbędzie się w trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji, w terminie sierpień 2013 r. – wrzesień 2013 r. Wartość alokacji na konkurs wyniesie 2 500 000 euro.

Harmonogram naboru wniosków na rok 2013
Kwartał Nazwa i nr działania Planowany termin naboru wniosków Planowany termin zakończenia naboru wniosków Alokacja na Konkurs EFRR (euro)*
I 6.2 Turystyka (konkurs otwarty bez preselekcji)** marzec 2013
3 000 000
I 6.2 Turystyka - dla przedsiębiorców (konkurs otwarty bez preselekcji) marzec 2013
2 000 000
II 1.5 Rozwój przedsiębiorczości - dla średnich przedsiębiorstw (konkurs zamknięty bez preselekcji) kwiecień 2013 maj 2013 5 000 000
II 1.5 Rozwój przedsiębiorczości - dla mikro i małych przedsiębiorstw (konkurs zamknięty bez preselekcji) maj 2013 czerwiec 2013 5 000 000
III 4.2 Ochrona powierzchni ziemi - rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (konkurs zamknięty bez preselekcji) lipiec 2013 sierpień 2013 1 500 000
III 4.2 Ochrona powierzchni ziemi - dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów (konkurs zamknięty bez preselekcji) siepień 2013 wrzesień 2013 2 500 000
* Podana kwota ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na różnice kursowe oraz dostępność środków w działaniu. Przewalutowania na PLN dokonuje się każdorazowo wg kursu księgowego publikowanego z przedostatniego dnia kwotowania (roboczego) środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC), w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych.
** Z ubiegania o dofinansowanie wykluczeni są przedsiębiorcy.

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.