Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Planowany nabór wniosków w ramach Działania 1.7 Promocja gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Opublikowano: 2011-11-30

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków na rok 2011 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.7 Promocja gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Założenia ogólne:

 1. Nabór zostanie przeprowadzony w trybie konkursu otwartego bez preselekcji.

 2. W konkursie wspierane będą wyłącznie projekty, których celem będzie zwiększenie przez przedsiębiorców sprzedaży swoich produktów i/lub usług zarówno na terenie, jak i poza województwem mazowieckim.

 3. W ramach konkursu możliwa będzie realizacja następujących rodzajów projektów:

 • uczestnictwo w targach, imprezach targowo - wystawienniczych w charakterze wystawcy;

 • udział w branżowych misjach gospodarczych, mających na celu wyszukiwanie i dobór klientów na rynkach docelowych.

 1. Przedsiębiorcy w ramach jednego wniosku o dofinansowanie mogą otrzymać wsparcie na udział w kilku misjach gospodarczych, bądź w imprezach targowo - wystawienniczych .

 2. Przedsiębiorcy, składający wnioski o dofinansowanie, muszą posiadać siedzibę (być zarejestrowani) i prowadzić działalność na terenie województwa mazowieckiego.

Kwota dofinansowania, kwalifikowalność wydatków oraz okres realizacji projektu:

 1. Minimalna kwota dofinansowania: 30 000 zł (EFRR + budżet państwa).

 2. Maksymalna kwota dofinansowania: 150 000 zł (EFRR + budżet państwa).

 3. Beneficjent w ramach ogłoszonego konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

 4. Początek okresu kwalifikowalności wydatków: po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, z wyjątkiem wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej, które mogą rozpocząć się po dniu 01.01.2009 r.

 5. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć: 31.12.2013 r. (w szczególnych przypadkach za zgodą Instytucji Zarządzającej może on zostać wydłużony na etapie realizacji projektu).

Podstawa prawna oraz intensywność wsparcia:

 1. W ramach konkursu realizowane będą projekty na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562).

 2. Maksymalny poziom dofinansowania: 50%.

Szczegółowe informacje umieszczone będą w regulaminie konkursu, dostępnym w dniu rozpoczęcia naboru w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa oraz na stronie internetowej: www.mazowia.eu


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.