Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Partnerstwo

W przypadku projektów składanych w ramach RPO WM, typ podmiotów, z którymi można współpracować w ramach partnerstwa musi spełniać kryteria dla danego Działania określone w punkcie 18a Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Projekt realizowany w partnerstwie wymaga określenia zależności między podmiotami, które go realizują, poprzez zawarcie umowy partnerskiej lub porozumienia. Zapisy umowy lub porozumienia winny umożliwić MJWPU przekazanie środków dofinansowania bezpośrednio na rachunki bankowe Partnera wiodącego oraz pozostałych Partnerów. Ponadto postanowienia zawarte w umowie lub porozumieniu powinny umożliwiać wystawianie faktur w ramach realizacji projektu zarówno na Partnera wiodącego jak i innych Partnerów. Beneficjenci projektów realizowanych przez kilka podmiotów zobowiązani są dołączyć do Wniosku o dofinansowanie kopie umowy partnerskiej/porozumienia poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Prosimy zapoznać się z poniższym dokumentem.

Reguły zawierania umów partnerskich

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.