Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Status wniosków w ocenie RPOWM/1.7/1/2011 07.09.2012

Informacja dotycząca oceny wniosków na dzień 07.09.2012 r., złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków z działania 1.7 „Promocja gospodarcza” - konkurs realizowany w trybie konkursowym otwartym bez preselekcji z alokacją na poziomie 2 mln EUR w okresie od 30 grudnia 2011 r. do 02.03.2012 złożono 181 wniosków na kwotę dofinansowania z EFRR – 18 534 109,05 zł.

1.7 - Promocja gospodarcza
Lp. Sygnatura Numer kanc. Informacja o przebiegu oceny formalnej Informacja o przebiegu oceny merytorycznej 
ocena wykonalności ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna  ocena strategiczna
1 MJWPU.420-4/12 17/12 negatywna      
2 MJWPU.420-5/12 32/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
3 MJWPU.420-9/12 121/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
4 MJWPU.420-11/12 142/12 wycofany z oceny      
5 MJWPU.420-12/12 171/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
6 MJWPU.420-13/12 178/12 pozytywna negatywna    
7 MJWPU.420-14/12 185/12 negatywna      
8 MJWPU.420-15/12 204/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
9 MJWPU.420-17/12 201/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
10 MJWPU.420-18/12 190/12 negatywna      
11 MJWPU.420-19/12 155/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
12 MJWPU.420-20/12 222/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
13 MJWPU.420-21/12 213/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
14 MJWPU.420-22/12 210/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
15 MJWPU.420-23/12 229/12 negatywna      
16 MJWPU.420-24/12 228/12 negatywna      
17 MJWPU.420-26/12 237/12 negatywna      
18 MJWPU.420-27/12 234/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
19 MJWPU.420-28/12 270/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
20 MJWPU.420-29/12 268/12 negatywna      
21 MJWPU.420-30/12 265/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
22 MJWPU.420-31/12 272/12 pozytywna  pozytywna zakończona zakończona
23 MJWPU.420-32/12 287/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
24 MJWPU.420-33/12 282/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
25 MJWPU.420-34/12 273/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
26 MJWPU.420-35/12 252/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
27 MJWPU.420-36/12 309/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
28 MJWPU.420-37/12 323/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
29 MJWPU.420-38/12 295/12 pozytywna negatywna    
30 MJWPU.420-39/12 308/12 pozytywna negatywna    
31 MJWPU.420-40/12 335/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
32 MJWPU.420-41/12 348/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
33 MJWPU.420-42/12 311/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
34 MJWPU.420-43/12 346/12 negatywna      
35 MJWPU.420-44/12 350/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
36 MJWPU.420-45/12 366/12 negatywna      
37 MJWPU.420-46/12 383/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
38 MJWPU.420-47/12 390/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
39 MJWPU.420-49/12 395/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
40 MJWPU.420-51/12 404/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
41 MJWPU.420-52/12 412/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
42 MJWPU.420-54/12 411/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
43 MJWPU.420-55/12 409/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
44 MJWPU.420-56/12 434/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
45 MJWPU.420-57/12 398/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
46 MJWPU.420-62/12 419/12 negatywna      
47 MJWPU.420-63/12 442/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
48 MJWPU.420-64/12 432/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
49 MJWPU.420-65/12 461/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
50 MJWPU.420-66/12 464/12 negatywna      
51 MJWPU.420-67/12 420/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
52 MJWPU.420-68/12 423/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
53 MJWPU.420-69/12 456/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
54 MJWPU.420-70/12 476/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
55 MJWPU.420-71/12 475/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
56 MJWPU.420-73/12 486/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
57 MJWPU.420-74/12 481/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
58 MJWPU.420-75/12 495/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
59 MJWPU.420-77/12 428/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
60 MJWPU.420-78/12 496/12 negatywna      
61 MJWPU.420-79/12 466/12 negatywna      
62 MJWPU.420-80/12 506/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
63 MJWPU.420-82/12 511/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
64 MJWPU.420-83/12 480/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
65 MJWPU.420-84/12 457/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
66 MJWPU.420-86/12 463/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
67 MJWPU.420-88/12 516/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
68 MJWPU.420-90/12 503/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
69 MJWPU.420-91/12 526/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
70 MJWPU.420-92/12 518/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
71 MJWPU.420-93/12 533/12 negatywna      
72 MJWPU.420-94/12 517/12 pozytywna negatywna    
73 MJWPU.420-95/12 512/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
74 MJWPU.420-97/12 539/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
75 MJWPU.420-98/12 541/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
76 MJWPU.420-99/12 519/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
77 MJWPU.420-100/12 497/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
78 MJWPU.420-101/12 545/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
79 MJWPU.420-102/12 544/12 Pozytywna pozytywna zakończona zakończona
80 MJWPU.420-103/12 542/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
81 MJWPU.420-104/12 543/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
82 MJWPU.420-105/12 552/12 pozytywna negatywna    
83 MJWPU.420-106/12 546/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
84 MJWPU.420-108/12 561/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
85 MJWPU.420-109/12 573/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
86 MJWPU.420-110/12 579/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
87 MJWPU.420-111/12 548/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
88 MJWPU.420-113/12 564/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
89 MJWPU.420-114/12 558/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
90 MJWPU.420-115/12 575/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
91 MJWPU.420-116/12 589/12 negatywna      
92 MJWPU.420-117/12 605/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
93 MJWPU.420-118/12 590/12 negatywna      
94 MJWPU.420-122/12 574/12 negatywna      
95 MJWPU.420-123/12 562/12 negatywna      
96 MJWPU.420-124/12 626/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
97 MJWPU.420-125/12 631/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
98 MJWPU.420-126/12 606/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
99 MJWPU.420-127/12 604/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
100 MJWPU.420-128/12 612/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
101 MJWPU.420-130/12 653/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
102 MJWPU.420-131/12 662/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
103 MJWPU.420-132/12 676/12 negatywna      
104 MJWPU.420-133/12 624/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
105 MJWPU.420-134/12 641/12 negatywna      
106 MJWPU.420-135/12 672/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
107 MJWPU.420-136/12 675/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
108 MJWPU.420-137/12 643/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
109 MJWPU.420-138/12 678/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
110 MJWPU.420-139/12 663/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
111 MJWPU.420-140/12 671/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
112 MJWPU.420-141/12 690/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
113 MJWPU.420-142/12 615/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
114 MJWPU.420-143/12 683/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
115 MJWPU.420-144/12 682/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
116 MJWPU.420-147/12 707/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
117 MJWPU.420-148/12 686/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
118 MJWPU.420-149/12 714/12 negatywna      
119 MJWPU.420-150/12 657/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
120 MJWPU.420-151/12 661/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
121 MJWPU.420-152/12 717/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
122 MJWPU.420-154/12 728/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
123 MJWPU.420-155/12 725/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
124 MJWPU.420-157/12 726/12 pozytywna negatywna    
125 MJWPU.420-162/12 722/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
126 MJWPU.420-167/12 750/12 negatywna      
127 MJWPU.420-171/12 789/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
128 MJWPU.420-173/12 792/12 negatywna      
129 MJWPU.420-174/12 753/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
130 MJWPU.420-175/12 745/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
131 MJWPU.420-176/12 793/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
132 MJWPU.420-177/12 821/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
133 MJWPU.420-178/12 809/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
134 MJWPU.420-179/12 805/12 negatywna      
135 MJWPU.420-180/12 844/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
136 MJWPU.420-181/12 817/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
137 MJWPU.420-182/12 826/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
138 MJWPU.420-183/12 845/12 negatywna      
139 MJWPU.420-184/12 829/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
140 MJWPU.420-185/12 830/12 negatywna      
141 MJWPU.420-186/12 804/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
142 MJWPU.420-187/12 857/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
143 MJWPU.420-188/12 774/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
144 MJWPU.420-189/12 824/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
145 MJWPU.420-190/12 862/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
146 MJWPU.420-191/12 837/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
147 MJWPU.420-192/12 854/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
148 MJWPU.420-193/12 843/12 negatywna      
149 MJWPU.420-194/12 839/12 negatywna      
150 MJWPU.420-195/12 840/12 negatywna      
151 MJWPU.420-196/12 858/12 pozytywna negatywna    
152 MJWPU.420-197/12 833/12 Pozytywna pozytywna zakończona zakończona
153 MJWPU.420-198/12 859/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
154 MJWPU.420-199/12 866/12 negatywna      
155 MJWPU.420-200/12 856/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
156 MJWPU.420-201/12 864/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
157 MJWPU.420-202/12 851/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
158 MJWPU.420-203/12 834/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
159 MJWPU.420-204/12 828/12 pozytywna  pozytywna zakończona zakończona
160 MJWPU.420-205/12 798/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
161 MJWPU.420-206/12 868/12 negatywna      
162 MJWPU.420-207/12 832/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
163 MJWPU.420-208/12 835/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
164 MJWPU.420-209/12 595/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
165 MJWPU.420-210/12 871/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
166 MJWPU.420-211/12 870/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
167 MJWPU.420-212/12 827/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
168 MJWPU.420-213/12 877/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
169 MJWPU.420-214/12 865/12 negatywna      
170 MJWPU.420-215/12 863/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
171 MJWPU.420-216/12 847/12 pozytywna negatywna    
172 MJWPU.420-217/12 867/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
173 MJWPU.420-218/12 791/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
174 MJWPU.420-219/12 879/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
175 MJWPU.420-220/12 756/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
176 MJWPU.420-221/12 861/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
177 MJWPU.420-222/12 875/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
178 MJWPU.420-223/12 883/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
179 MJWPU.420-224/12 881/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
180 MJWPU.420-225/12 882/12 negatywna      
181 MJWPU.420-226/12 880/12 negatywna      

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.