Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Status wniosków w ocenie RPOWM/2.2/2/2012 stan na 29.03.2013r.

Informacja dotycząca statusu oceny wniosków na dzień 29.03.2013 r., złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków z działania 2.2 „Rozwój e-usług” realizowanym w trybie konkursowym zamkniętym bez preselekcji w okresie od 29 czerwca 2012 r. do 28 września 2012 r. z alokacją na poziomie 12,5 mln EUR. Złożono – 118 wnioski, na kwotę dofinansowania z EFRR – 295 243 048,09 PLN.

2.2 Rozwój e-usług
Lp. Sygnatura Numer kanc. Informacja o przebiegu oceny formalnej Informacja o przebiegu oceny merytorycznej 
Informacja o przebiegu oceny merytorycznej  ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna  ocena strategiczna
1 MJWPU.420-339/12 2370/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
2 MJWPU.420-341/12 2567/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
3 MJWPU.420-343/12 2538/12 negatywna      
4 MJWPU.420-344/12 2687/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
5 MJWPU.420-345/12 2695/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
6 MJWPU.420-346/12 2704/12 negatywna      
7 MJWPU.420-347/12 2658/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
8 MJWPU.420-348/12 2712/12 negatywna      
9 MJWPU.420-349/12 2676/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
10 MJWPU.420-350/12 2710/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
11 MJWPU.420-351/12 2697/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
12 MJWPU.420-352/12 2744/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
13 MJWPU.420-353/12 2750/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
14 MJWPU.420-354/12 2746/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
15 MJWPU.420-355/12 2731/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
16 MJWPU.420-356/12 2774/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
17 MJWPU.420-357/12 2766/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
18 MJWPU.420-358/12 2772/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
19 MJWPU.420-359/12 2756/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
20 MJWPU.420-360/12 2799/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
21 MJWPU.420-361/12 2788/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
22 MJWPU.420-362/12 2800/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
23 MJWPU.420-363/12 2708/12 negatywna      
24 MJWPU.420-364/12 2583/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
25 MJWPU.420-365/12 2773/12 negatywna      
26 MJWPU.420-366/12 2821/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
27 MJWPU.420-367/12 2633/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
28 MJWPU.420-368/12 2692/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
29 MJWPU.420-369/12 2809/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
30 MJWPU.420-370/12 2787/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
31 MJWPU.420-371/12 2811/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
32 MJWPU.420-372/12 2817/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
33 MJWPU.420-373/12 2759/12 negatywna      
34 MJWPU.420-374/12 2634/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
35 MJWPU.420-375/12 2789/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
36 MJWPU.420-376/12 2830/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
37 MJWPU.420-377/12 2813/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
38 MJWPU.420-378/12 2767/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
39 MJWPU.420-379/12 2741/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
40 MJWPU.420-380/12 2808/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
41 MJWPU.420-381/12 2814/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
42 MJWPU.420-382/12 2842/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
43 MJWPU.420-383/12 2674/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
44 MJWPU.420-384/12 2804/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
45 MJWPU.420-385/12 2867/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
46 MJWPU.420-386/12 2801/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
47 MJWPU.420-387/12 2848/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
48 MJWPU.420-388/12 2780/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
49 MJWPU.420-389/12 2837/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
50 MJWPU.420-390/12 2864/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
51 MJWPU.420-391/12 2875/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
52 MJWPU.420-392/12 2835/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
53 MJWPU.420-393/12 2833/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
54 MJWPU.420-394/12 2795/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
55 MJWPU.420-395/12 2822/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
56 MJWPU.420-396/12 2815/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
57 MJWPU.420-397/12 2802/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
58 MJWPU.420-398/12 2836/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
59 MJWPU.420-399/12 2826/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
60 MJWPU.420-400/12 2853/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
61 MJWPU.420-401/12 2839/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
62 MJWPU.420-402/12 2721/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
63 MJWPU.420-403/12 2719/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
64 MJWPU.420-404/12 2855/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
65 MJWPU.420-405/12 2849/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
66 MJWPU.420-406/12 2856/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
67 MJWPU.420-407/12 2859/12 pozytywna negatywna    
68 MJWPU.420-408/12 2803/12 negatywna      
69 MJWPU.420-409/12 2873/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
70 MJWPU.420-410/12 2866/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
71 MJWPU.420-411/12 2865/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
72 MJWPU.420-412/12 2812/12 negatywna      
73 MJWPU.420-413/12 2852/12 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
74 MJWPU.420-414/12 2857/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
75 MJWPU.420-415/12 2825/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
76 MJWPU.420-416/12 2779/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
77 MJWPU.420-417/12 2790/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
78 MJWPU.420-418/12 2854/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
79 MJWPU.420-419/12 2862/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
80 MJWPU.420-420/12 2888/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
81 MJWPU.420-421/12 2858/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
82 MJWPU.420-422/12 2827/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
83 MJWPU.420-423/12 2877/12 negatywna      
84 MJWPU.420-424/12 2840/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
85 MJWPU.420-425/12 2880/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
86 MJWPU.420-426/12 2894/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
87 MJWPU.420-427/12 2878/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
88 MJWPU.420-428/12 2884/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
89 MJWPU.420-429/12 2874/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
90 MJWPU.420-430/12 2846/12 pozytywna w trakcie oceny    
91 MJWPU.420-431/12 2898/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
92 MJWPU.420-432/12 2887/12 negatywna      
93 MJWPU.420-433/12 2807/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
94 MJWPU.420-434/12 2797/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
95 MJWPU.420-435/12 2861/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
96 MJWPU.420-436/12 2868/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
97 MJWPU.420-437/12 2899/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
98 MJWPU.420-438/12 2871/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
99 MJWPU.420-439/12 2845/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
100 MJWPU.420-440/12 2828/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
101 MJWPU.420-441/12 2863/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
102 MJWPU.420-442/12 2886/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
103 MJWPU.420-443/12 2869/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
104 MJWPU.420-444/12 2881/12 negatywna      
105 MJWPU.420-445/12 2851/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
106 MJWPU.420-446/12 2882/12 negatywna      
107 MJWPU.420-447/12 2893/12 negatywna      
108 MJWPU.420-448/12 2892/12 pozytywna negatywna    
109 MJWPU.420-449/12 2903/12 pozytywna negatywna    
110 MJWPU.420-450/12 2895/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
111 MJWPU.420-451/12 2883/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
112 MJWPU.420-452/12 2897/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
113 MJWPU.420-453/12 2870/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
114 MJWPU.420-454/12 2904/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
115 MJWPU.420-455/12 2902/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
116 MJWPU.420-456/12 2841/12 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
117 MJWPU.420-457/12 2901/12 negatywna      
118 MJWPU.420-458/12 2907/12 pozytywna negatywna    
.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.