Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Cel główny:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie przedsięwzięć wynikających ze Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

 

Cele szczegółowe:

-Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

-Rozwój e - usług dla obywateli.

-Rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP.

 

Priorytet II ukierunkowany jest na działania mające na celu niwelowanie dysproporcji w rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, szczególnie na obszarach o niskim wskaźniku potencjału e-Rozwoju. Cel ten realizowany będzie poprzez realizację projektów informatyzacji województwa oraz przedsięwzięcia pozwalające na rozwój publicznych

e-usług dostępnych dla obywateli i przedsiębiorców o wymiarze regionalnym i lokalnym.

W celu przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu województwa mazowieckiego realizowane będą inwestycje związane m.in. z: budową lub rozbudową szkieletowych lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych łączonych z siecią szerokopasmową na poziomie centralnym, rozwojem nowoczesnej infrastruktury informatycznej dla nauki

i edukacji, tworzeniem zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego, czy budową i rozbudową lokalnych lub regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych.

Szczególnie w strefach zagrożenia wykluczeniem cyfrowym nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu poprzez sieć ogólnodostępnych placówek publicznych, w których każdy będzie mógł skorzystać z nieodpłatnie dostępnych komputerów podłączonych do Internetu (poprzez tzw. Publiczne Punkty Dostępu do Internetu - PIAP).

Ponadto zapewniony zostanie rozwój systemów wspomagania zarządzania terytorium

w oparciu o elektroniczne platformy dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym rozwiązania GIS (Systemy Informacji Przestrzennej). W celu wprowadzenia e-usług na Mazowszu prowadzone będą działania mające na celu zapewnienie i modernizację infrastruktury informatycznej urzędów administracji publicznej oraz publicznej ochrony zdrowia.

 

W celu zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności sektora MSP, dofinansowanie otrzymają również projekty mające na celu szerokie zastosowanie technologii komunikacyjnych i informacyjnych w przedsiębiorstwach.

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Wydarzenia
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.