Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Partnerstwo publiczno-prywatne - wybrane zagadnienia

CEL SZKOLENIA: zapoznanie z prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi uwarunkowaniami  Partnerstw Publiczno - Prywatnych oraz omówienie zasad przygotowania umów i  zarządzania procesem realizacji projektów PPP.

GRUPA DOCELOWA: potencjalni Beneficjenci RPO WM (przedstawiciele osób prawnych, zarówno z sektora finansów publicznych, jak i z sektora prywatnego oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, młodzież szkolna wchodząca na rynek pracy) i Beneficjenci realizujący projekty współfinansowane z RPO WM 2007 – 2013.

Szkolenie eksperckie pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne - wybrane zagadnienia” skierowane jest do  potencjalnych Beneficjentów RPO WM (przedstawicieli osób prawnych, zarówno z sektora finansów publicznych jak i z sektora prywatnego oraz osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą, młodzieży szkolnej wchodząca na rynek pracy) i Beneficjentów realizujących projekty. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji (w zakresie tematu szkolenia).

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Terminy:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.