Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 2.3 Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP

Cel i uzasadnienie działania

Celem Działania jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w MSP. Rozwój gospodarczy regionu związany jest silnie z poziomem innowacyjności firm sektora ICT oraz zdolnością firm z branż użytkujących ICT do wykorzystania tych technologii w produkcji oraz usługach.

W celu zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności konieczne jest wsparcie MSP w procesie wdrażania i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) lub wykorzystywania nowych pomysłów.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Przykładowe rodzaje projektów

W ramach Działania realizowane będą projekty z zakresu zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, w tym:

 • zintegrowanych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP (Enterprise Resource Planning);
 • systemów wspomagających zarządzanie relacjami z klientem klasy CRM (Customer Relationship Management);
 • usług doradczych dotyczących zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
 • budowy lub przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w firmie.


Wsparcie otrzymają mikro i małe przedsiębiorstwa działające na rynku minimum 12 miesięcy. Wsparcie średnich przedsiębiorstw – bez ograniczenia czasu działalności.

 

Typ beneficjentów

Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 23 235 294 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 7 900 000 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 1 394 118 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 13 941 176 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: Na poziomie wynikającym z właściwego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w przypadku wystąpienia pomocy publicznej.

Minimalny wkład własny beneficjenta:

 • 40% - w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej,
 • 50% - w przypadku udzielania pomocy na usługi doradcze,
 • 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis.


Pomoc publiczna
Na poziomie wynikającym z:

 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.


Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.