Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Priorytet III Regionalny system transportowy.

Cel główny

Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej województwa mazowieckiego oraz wspomaganie dyfuzji procesów rozwojowych z głównego ośrodka regionu – Warszawy oraz z ośrodków subregionalnych na pozostałe obszary województwa.

 

Cele szczegółowe

Poprawa standardu i jakości regionalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie regionalnego transportu publicznego.

Rozwój regionalnego transportu lotniczego.

 

W ramach priorytetu wspierane będą inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej przyczyniające się do realizacji celów priorytetu.

 

Infrastruktura drogowa

W zakresie infrastruktury drogowej wspierane będą inwestycje polegające na budowie nowych połączeń drogowych oraz na przebudowie istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Poza liniową infrastrukturą drogową możliwa też będzie realizacja projektów w zakresie budowy, przebudowy węzłów, skrzyżowań, obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli i przejść promowych w ciągach tych dróg, wraz z realizacją infrastruktury towarzyszącej w zakresie: poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska, turystyki, inteligentnych systemów transportowych, społeczeństwa informacyjnego.

W ramach priorytetu wspierane będą przede wszystkim drogi regionalne tj. wojewódzkie stanowiące bezpośrednie połączenie z siecią dróg o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, a w szczególności z siecią TEN-T na obszarze Województwa Mazowieckiego. Wsparcie uzyskają również drogi o charakterze lokalnym (powiatowe, gminne oraz odcinki dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu). Priorytetowo traktowane będą drogi lokalne, które przyniosą najwięcej korzyści w zakresie rozwoju społeczno - gospodarczego i przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy oraz poprawią spójność komunikacyjną województwa.

Przewiduje się, że ok. 20% środków z alokacji na Priorytet III. Regionalny system transportowy, przeznaczonych zostanie na wsparcie infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym.

Regionalny transport publiczny

W ramach priorytetu wspierany będzie transport publiczny na poziomie regionalnym, czyli kolejowe przewozy pasażerskie, których realizacja jest zadaniem Samorządu Województwa. Wsparcie transportu publicznego będzie realizowane poprzez projekty polegające na zakupie oraz modernizacji taboru dla przewozów o charakterze regionalnym.

W ramach priorytetu możliwa też będzie realizacja projektów polegających na budowie parkingów "Parkuj i Jedź" w celu tworzenia węzłów komunikacyjnych integrujących różne rodzaje transportu, położonych na obrzeżach miast lub przy dworcach kolejowych

i autobusowych oraz zakup i instalacja infrastruktury wykorzystywanej w celu tworzenia Inteligentnego Systemu Transportowego, którego wdrożenie usprawni funkcjonowanie regionalnego transportu publicznego na Mazowszu.

Lotniska i infrastruktura lotnicza

W ramach priorytetu wspierane będą działania zmierzające do utworzenia regionalnego portu lotniczego w Modlinie, który będzie obsługiwał przede wszystkim tzw. „tanie linie lotnicze” oraz loty czarterowe. Będą to projekty polegające na budowie nowej infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz przystosowujące istniejącą infrastrukturę do określonych wymogów i standardów. W ramach priorytetu możliwa będzie również budowa i modernizacja terminali pasażerskich, parkingów, dojazdów do lotniska wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Wydarzenia
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.