Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Zasady kwalifikowania wydatków w RPO, które stanowią załącznik do uchwały nr 1442/90/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2015 r.

Opublikowano: 2015-11-30

Zasady kwalifikowania wydatków w RPO, które stanowią załącznik do uchwały nr 1442/90/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2015 r.

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013 z 3 grudnia 2013 r.

Opublikowano: 2014-05-23

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013 z dn. 3 grudnia 2013 r.

Informacja w sprawie VAT po wyroku NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.

Opublikowano: 2013-10-30

Komunikat dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013r.

Komunikat dla Beneficjentów w zakresie stosowania zasady konkurencyjności

Opublikowano: 2013-07-18

Beneficjenci, którzy nie są zobowiązani do stosowania PZP, zobowiązani są do ponoszenia wydatków w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Przez zasadę konkurencyjności należy rozumieć działania, jakie muszą zostać podjęte przez Beneficjenta w celu wybrania najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z 16 października 2012

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z 16 października 2012

Opublikowano: 2012-10-22

Zarząd Województwa Mazowieckiego z dnia 16.10.2012 roku wprowadził nowe Zasady kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM.

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.