Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Informacja dotycząca Działania 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa o przedłużeniu terminu składania załączników wymaganych na II etapie oceny merytorycznej RPO WM o 150 dni.

Informacja dotycząca Działania 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa o przedłużeniu terminu składania załączników wymaganych na II etapie oceny merytorycznej RPO WM o 150 dni.
W związku z trwającą oceną wykonalności wniosków złożonych w ramach konkursów RPO WM ogłoszonych w 2008 r. beneficjenci zgłaszają problemy z dostarczeniem załączników wymaganych do II etapu oceny.

W związku z trwającą oceną wykonalności wniosków złożonych w ramach konkursów RPO WM ogłoszonych w 2008 r. beneficjenci zgłaszają problemy z dostarczeniem załączników wymaganych do II etapu oceny. Problemy te wynikają miedzy innymi z uzyskaniem wymaganych dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko, a co za tym idzie pozwoleń na budowę. Związane jest to z wejściem w życie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Mazowieckiego zadecydował o możliwości przedłużenia terminu składania wszystkich załączników, niezbędnych na II etapie oceny.

Dostarczenie wszystkich załączników powinno nastąpić w terminie do 150 dni od daty opublikowania list rankingowych na stronie www.mazowia.eu.

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.