Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Lepsza woda w gminie Jadów

Lepsza woda w gminie Jadów

Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami, to główne założenia zrealizowanej inwestycji na terenie gminy Jadów (powiat wołomiński). Projekt otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości ponad 1,2 mln zł, a całkowita wartość to blisko 3 mln zł. Stosowne dokumenty podpisali Grzegorz Świętorecki zastępca Dyrektora MJWPU ds. RPO WM oraz Stanisław Kokoszka wójt gminy Jadów.

System zaopatrzenia w wodę pod nazwą WODOCIĄG GRUPOWY ,,MYSZADŁA'', pozwolił na włączenie nowych użytkowników do zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę, a także poprawił jakość wody pitnej i ogólnych warunków życia mieszkańców. Projektem objęte zostały następujące miejscowości: Myszadła, Podmyszadła i Podbale oraz Starowola.

Pełna automatyka

Stacji uzdatnia wody (SUW) posiada wydajność 37 m3/h i pracuje w układzie dwustopniowego pompowania. Woda surowa ze studni wierconych, pobierana jest pompami głębinowymi i tłoczona do stacji uzdatniania wody. Woda napowietrzana jest w centralnym aeratorze oraz mieszaczu rurowym, a następnie poddawana jednostopniowej filtracji na filtrach pośpiesznych ciśnieniowych wypełnionych złożami kwarcowymi. Następnie, uzdatniona woda kierowana jest do zbiornika wyrównawczego o pojemności 150 m3, gdzie zestawem pompowym II stopnia tłoczona do odbiorców.

Wybudowana sieć wodociągowa posiada długość 20 763 m, uzbrojona jest w naziemne hydranty oraz zasuwy odcinające. Łącznie powstało ponad 270 zakończeń przyłączy wodociągowych, do samej sieci zostało podłączonych 1 086 osób.

Dzięki realizacji projektu, podniósł się standard życia mieszkańców gminy, zwiększyła jej atrakcyjność inwestycyjna. Projekt miał również wpływ na rozwój nowoczesnego rolnictwa oraz na rozwój turystyki w regionie. 

Tytuł Projektu: Wodociąg grupowy MYSZADŁA: I etap - Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Myszadła i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Myszadła, Podmyszadła, Podbale oraz II etap - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Starowola
Beneficjent: Gmina Jadów
Całkowita wartość projektu: 2 955 558,67 zł
Kwota dofinansowania: 1 230 391,42 zł
Działanie: 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa

 

 

 

 

Edyta Al-Tawil

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Tel. 22 542 27 34
e-mail: media@mazowia.eu

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.