Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

PUSZCZA MARIAŃSKA LEPIEJ SKANALIZOWANA

Ponad 5 mln zł unijnej dotacji wesprze inwestycję, dzięki której w gminie Puszcza Mariańska powstanie spójna sieć kanalizacji sanitarnej i rozbudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Bartnikach. Z sieci ma skorzystać ponad 870 mieszkańców. Umowę na to dofinansowanie podpisał w środę 7.01.2015r. Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, a ze strony gminy – Wójt Michał Staniak oraz skarbnik Joanna Skrocka. 

- Przyznane dofinansowanie pozwoli nam wykonać większą ilość kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej, a przede wszystkim pozwoli zainwestować w modernizację i rozbudowę jednej z istniejących już  oczyszczalni na tym terenie. Dzięki pieniądzom  z Unii Europejskiej będzie to oczyszczalnia ścieków o  wysokim standardzie technologicznym – podkreślił Michał Staniak, Wójt gminy Puszcza Mariańska.

- Można powiedzieć, że Gmina Puszcza Mariańska jest nowicjuszem w pozyskiwaniu środków europejskich, gdyż dzisiejsza umowa jest pierwszą, dzięki której do gminy zawitają unijne środki. Życzę, aby w nowej perspektywie 2014-2020 takich umów było więcej i to na różnych płaszczyznach wsparcia i rozwoju – dodał Wiesław Raboszuk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Podpisanie umowyOd lewej: Joanna Skrocka (Skarbnik gminy Puszcza Mariańska), Michał Staniak, Wójt gminy Puszcza Mariańska), Wiesław Raboszuk (Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego).

Większość prac (70 proc.) zostało już wykonanych. Projekt podzielono na pięć etapów, z czego wykonano już trzy. Powstało już ponad 10 km sieci kanalizacji sanitarnej (docelowo ma być 15,49 km sieci) z ponad 200 przyłączami do posesji na terenie Bud Zaklasztornych i Radziwiłłowa. Zmodernizowano i rozbudowano już oczyszczalnię ścieków w Bartnikach. W kolejnych etapach sieć kanalizacji powstanie w Biernikach, Wygodzie, Olszance i Zatorze.

 

etapy prac

 

Zakończenie inwestycji planowane jest do końca czerwca 2015 r. Potem sieć kanalizacyjna obejmie 351 posesji (ponad 870 mieszkańców). Praca oczyszczalni będzie zautomatyzowana, co ułatwi sterowanie nią i kontrolę, a to wpłynie niewątpliwie na wydajność oczyszczalni. Wszystkie przepompownie będą działały we wspólnym systemie monitoringu.

Inwestycja jest ważna przede wszystkim ze względu na podniesienie komfortu codziennego życia mieszkańców gminy. Poza tym rozbudowana infrastruktura wodno-kanalizacyjna to czystsze wody i gleby, co ma znaczenie również z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej gminy.

 

Tytuł Projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Puszcza Mariańska oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki

Nazwa Beneficjenta: Gmina Puszcza Mariańska

Całkowita wartość projektu: 12 216 622,21 zł

Kwota dofinansowania z UE: 5 022 522,97 zł

Działanie 4.1: Gospodarka wodno-ściekowa

Inwestycja jest projektem kluczowym dla województwa mazowieckiego, a wdrażaniem oraz wypłatą środków w ramach RPO WM 2007-2013, zajmuje się Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Agnieszka Niedźwiedzka

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Tel. 22 542 25 62
e-mail: media@mazowia.eu

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

PUSZCZA MARIAŃSKA LEPIEJ SKANALIZOWANA

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.