Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

RZGW W WARSZAWIE ORAZ GMINA WARKA Z SZANSĄ NA UNIJNE EURO

Przeszło 14 mln zł z unijnego budżetu otrzyma Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (RZGW) na realizację dwóch projektów. Jeden z nich to remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Kania – Popowo, drugi zaś  – udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug do rzeki Narew. Ponadto gmina Warka ma szansę stać się turystyczną perełką Mazowsza. Unijne wsparcie w wysokości ponad 749 tys. zł umożliwi bowiem m.in. rewitalizację parku miejskiego i utworzenie tzw. „siłowni pod chmurką”. Dziś umowy na unijne dofinansowanie tych projektów podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska,  członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

- Dwie z dzisiejszych podpisywanych umów dotyczą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Inwestycje te są bardzo potrzebne, gdyż zapewnią mieszkańcom ochronę przed powodziami, które niestety, zdarzają się coraz częściej na Mazowszu – powiedziała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska – kolejna umowa dotyczy turystyki, im więcej ciekawych miejsc do wypoczynku, tym lepiej – podsumowała wicemarszałek.

- Przyznane środki są bardzo znaczące, teren Bugu to piękne miejsce, warte mądrego zagospodarowania – kontynuowała członek zarządu Elżbieta Lanc – promowanie miejsc turystycznych, takich jak Warka i okolice jest również potrzebne.

- To, że możemy korzystać ze środków europejskich, stało się podstawą do realizacji tych dwóch istotnych inwestycji, które zapewnią ochronę i bezpieczeństwo ludziom zamieszkującym tereny narażone na powodzie. Chciałabym zaznaczyć, że nie tylko myślimy o samym projekcie ale także o aktywizacji gospodarczej i społecznej regionumówiła zastępca dyrektora ds. administracyjno – prawnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Małgorzata Moś.

- Warka, to małe miasteczko ale z wielką historią. Przyznane nam pieniądze, pomogą zagospodarować tereny zielone i nadać im nowy charakter, zmieni się także infrastruktura turystycznapodsumował Burmistrz Warki Dariusz Gizka.

Zapora Jeziora Zegrzyńskiego do remontu 

Zapora boczna na odcinku Kania –­ Popowo podczas wysokich stanów wody na Bugu pełni funkcję wału powodziowego. Aby chronić tereny przyległe przed zalewaniem musi spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa. W ramach projektu na zaporze będą prowadzone prace hydrologiczne. Na powierzchni  ponad 2,3 ha zostaną wycięte i wykarczowane drzewa i krzewy, a także zdjęta zostanie warstwa humusu oraz zdemontowane będą bariery drogowe. Zapora zostanie poszerzona i podwyższona, a jej korpus i podłoże zostaną dodatkowo doszczelnione. Ponadto przebudowane zostaną m.in. zjazdy wałowe, pojawią się bariery wałowe i schody. Całość zostanie pokryta humusem. Skarpa będzie dodatkowo zabezpieczona siatką w celu ochrony przed bobrami.                                                                      

Tytuł projektu: Remont  zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego Kania-Popowo

Całkowita wartość projektu: 11 120 088 zł
Kwota dofinansowania:
9 451 552,05 zł
Beneficjent:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Działanie:
4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu 

Udrożnienie Bugu  

Dobra wiadomość dla mieszkańców gmin Serock i Radzymin. Już niedługo zostanie udrożniony 2-kilometrowy odcinek ujścia rzeki Bug. Oznacza to większe bezpieczeństwo mieszkańców i mniejsze ryzyko powodziowe. Obecnie znaczne spiętrzenia wody mogą doprowadzać do przerwania zapór bocznych Jeziora Zegrzyńskiego na odcinkach Kania – Popowo i Arciechów – Kuligów oraz terenów nadrzecznych w miejscowościach Popowo – Parcele i Kuligów. W ramach planowanej inwestycji tereny zostaną wykarczowane, przeprowadzone zostaną prace hydrotechniczne i wdrożeniowe. Osady będą usunięte z użyciem pogłębiarki ze spulchniaczem. Wydobyty w ten sposób materiał zostanie wykorzystany m.in. do podwyższenia zapór bocznych. Dzięki pogłębieniu tego odcinka Bugu obniży się stan wody w momencie wezbrania rzeki. Dodatkowo podniesie się atrakcyjność turystyczna Jeziora Zegrzyńskiego, które znajduje się na końcowym odcinku rzeki. Będzie tu można w przyszłości uprawiać żeglugę.

 

Tytuł projektu: Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug od ujścia do rz. Narew do km 5+000 - Etap I
Całkowita wartość projektu:
5 644 403  zł
Kwota dofinansowania:
4 797 219,80 zł
Beneficjent: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Działanie:
4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu

Turystyczne atrakcje w Warce

Gmina Warka, otrzymane dofinansowanie z RPO WM na rozwój turystyki, przeznaczy na rewitalizację parku miejskiego (wymiana nawierzchni, ukształtowanie terenów zielonych, nawodnienie oraz oświetlenie na słupach stylizowanych). Wszystkie te zmiany zapewnią mieszkańcom i turystom odpoczynek wśród zieleni. Nad rzeką Pilicą wybudowana zostanie rekreacyjna ścieżka pieszo-rowerowa, a teren przyległy do rzeki zostanie utwardzony. Dla lepszej orientacji, na drogach dojazdowych do Warki ustawione zostaną cztery bezobsługowe punkty informacyjne. Wydane zostaną także publikacje: przewodnik turystyczny (obejmujący informacje o historii Warki, atrakcjach przyrodniczych, kulturowych, a także infrastrukturze turystycznej) oraz mapa turystyczna. Na terenie miasta i gminy Warka pojawią się tablice informacyjne z oznakowaniem tras, atrakcji turystycznych i bazy noclegowej.

Rejon Warki i okolic słynie z pięknej przyrody i krajobrazów. Aby przybliżyć turystom  te widoki zaplanowano tutaj punkt widokowy z lunetą. Usytuowany on będzie w takim miejscu, aby turyści mogli cieszyć oko rodzimą florą. Przyznane środki pozwolą także na wydanie albumu fotograficznego oraz na wytyczenie szlaków edukacyjnych wraz z opisaniem trzech tras, związanych z dziedzictwem historycznym i kulturowym Warki (w formie  tablic edukacyjnych). Dla miłośników gier i zabaw powstanie gra turystyczna.

Zostanie przebudowana również rekreacyjna ścieżka pieszo–rowerowa. Pojawi się siłownia pod chmurką z podciągaczami i wypychaczami, prasą i drabinką z podciąganiem, wioślarzem i rowerkiem klasycznym. Będzie można także korzystać z odpowiednio przygotowanych szlaków rekreacyjnych: spacerowego, biegowego, rowerowego i kajakowego.

Elementy przygotowywanej oferty turystycznej oparte będą  na wykorzystaniu obiektów zabytkowych, które są zlokalizowane na terenie miasta i gminy Warka oraz na historii obszaru, wydarzeniach i postaciach historycznych. Celem projektu jest promowanie walorów przyrodniczych regionu, takich jak obszar „Dolina Pilicy i Drzewiczki”, obszary Natura 2000 „Dolina Pilicy”, „Dolina Środkowej Wisły”, „Dolina Dolnej Pilicy” PLH. W projekcie zostaną wprowadzone rozwiązania, które pozwolą osobom niepełnosprawnym korzystać z infrastruktury turystycznej, np. zastosowanie podjazdów dla niepełnosprawnych umożliwiających im korzystanie ze szlaków pieszo-rowerowych. Projekt przewiduje także udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi i osób starszych.

Tytuł projektu: Warka turystyczną perłą Mazowsza – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej miasta i gminy Warka
Całkowita wartość projektu:
1 728 506,94 zł
Kwota dofinansowania:
749 999,16 zł
Beneficjent:
Gmina Warka
Działanie:
6.2. Turystyka

 

Edyta Al-Tawil

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Tel. 22 542 25 62
e-mail: media@mazowia.eu

 

Marta Milewska

Rzeczniczka PrasowaUrząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

 

 

 

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

RZGW W WARSZAWIE ORAZ GMINA WARKA Z SZANSĄ NA UNIJNE EURO

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.