Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

5 MLN ZŁ NA DROGĘ W ŻUROMINIE I LABORATORIUM LASERÓW WIELKIEJ MOCY W WARSZAWIE

Opublikowano: 2011-10-18

Rozbudowa i modernizacja Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy w Warszawie oraz przebudowa drogi gminnej Poniatowo-Franciszkowo w Gminie Żuromin to projekty, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymają unijne dofinansowania. Całkowita wartość projektów to ponad 6,1 mln zł, z czego wsparcie z UE wyniesie przeszło 5 mln zł. Dzisiaj umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Marcin Kierwiński oraz beneficjenci.

Podpisujemy dzisiaj umowy na dofinansowanie dwóch różnych, ale bardzo ważnych dla rozwoju naszego regionu projektów. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej to zawsze duże ułatwienie dla mieszkańców, a nowa droga w gminie Żuromin zdecydowanie poprawiła komunikację pomiędzy obiema miejscowościami. Odciążyła także ruch w mieście. Natomiast projekt doposażenia Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy, pozwoli Instytutowi brać udział i stać się pełnoprawnym partnerem w prowadzeniu innowacyjnych badań nad fuzją termojądrową – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Mimo, że te dwa projekty są tak różne jest coś, co je łączy. Oba te działania – infrastruktura drogowa oraz wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego będą jednymi z najważniejszych w przyszłej agendzie finansowania z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 – zaznaczył wicemarszałek Marcin Kierwiński.

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM LASERÓW WIELKIEJ MOCY NA MIARĘ XXI WIEKU

Zakup nowoczesnego, innowacyjnego w skali świata wyposażenia do Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy oraz modernizacja pomieszczeń laboratorium pozwolą na stworzenie w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy odpowiednich warunków do prowadzenia badań z wykorzystaniem laserów wielkiej mocy. Dzięki inwestycji instytut będzie mógł w pełni uczestniczyć w europejskim programie badań fuzji, który w przyszłości ma doprowadzić do stworzenia taniego i bezpiecznego źródła energii wykorzystującego zjawisko fuzji termojądrowej.

 

Instytut jako jedyny w kraju dysponuje laserami wielkiej mocy, reprezentuje Polskę w projekcie Unii Europejskiej EURATOM-Fuzja, a także zarządza badaniami nad energetyką termojądrową w kraju.

Nowoczesne urządzenia diagnostyczne, w które zostanie wyposażone laboratorium to także szansa dla naukowców z innych dziedzin. Nie będą oni musieli już wyjeżdżać za granicę, aby korzystać z laserów wielkiej mocy. Technologie te wykorzystywane są w rożnych dziedzinach nauki: technologiach materiałowych, nanotechnologiach, badaniach nad półprzewodnikami czy naukach mechanicznych i przyrodniczych. Jednak przede wszystkim jest to duża szansa dla nauk medycznych związanych z hadronową terapią nowotworów.

Nowoczesne laboratorium pozwoli instytutowi wziąć udział w nowych projektach ogólnoeuropejskich – LASERLAB-Europe oraz ELI. Pierwszy z nich polega na stworzeniu sieci laboratoriów w Europie, które mają być głównymi placówkami laserowymi dla Unii Europejskiej. Będą one organizowały szkolenia oraz zapewniały bazę do badań dla naukowców z mniejszych ośrodków.

Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy

Całkowita wartość projektu: 3 610 000 zł

Kwota dofinansowania: 3 068 500 zł

Beneficjent: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego.

LEPSZA KOMUNIKACJA W GMINIE ŻUROMIN

Dobra wiadomość dla mieszkańców dwóch największych wsi w gminie Żuromin – Poniatowa i Franciszkowa. Droga łącząca obie miejscowości zostanie przebudowana. Powstanie nowa droga o długości 2,961 km i szerokości 5,5 m – 6,00 m, a także ścieżka rowerowa z kostki brukowej wzdłuż całej długości drogi. Projekt obejmuje także przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 240 m.

Wybudowana jezdnia nie tylko połączy dwie drogi wojewódzkie nr 563 i 541, będzie także doskonałą obwodnicą Żuromina.

Obecnie droga ta jest w złym stanie technicznym – utwardzona żwirem, bez poboczy i ścieżki rowerowej. Nie zapewnia dostatecznego dojazdu do działek i posesji lezących wzdłuż jezdni.

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 460625W relacji Poniatowo-Franciszkowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej

Całkowita wartość projektu: 2 505 753,88 zł

Kwota dofinansowania: 2 028 035,48 zł

Beneficjent: Gmina i Miasto Żuromin

Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

Więcej informacji oraz zdjęcia


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.