Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Nasza rola

Do zadań Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) należą w szczególności:

 1. przygotowywanie i aktualizacja opisów procedur i podręczników wdrażania RPO WM zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej i przekazywanie ich do Instytucji Zarządzającej celem ich zatwierdzenia;

 2. współpraca z Instytucją Zarządzającą w przygotowywaniu szczegółowego opisu Priorytetów RPO WM;

 3. przygotowywanie wzorów wniosków aplikacyjnych, umów i innych dokumentów dla beneficjentów zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej;

 4. opracowywanie rocznej i wieloletniej prognozy wydatków w ramach Priorytetu i przekazywanie ich do Instytucji Zarządzającej;

 5. prowadzenie procedur konkursowych służących wyłonieniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektów, które będą dofinansowane w ramach RPO WM;

 6. przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie projektów;

 7. dokonywanie płatności ze środków RPO WM na rzecz beneficjentów;

 8. monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu w realizacji projektów i weryfikacja sprawozdań i wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów;

 9. kontrola realizacji poszczególnych projektów dofinansowanych w ramach RPO; WM

 10. odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom;

 11. prowadzenie systemu rejestrowania i przechowywania w formie elektronicznej szczegółowych rejestrów księgowych dla każdego projektu oraz gromadzenia danych niezbędnych dla zarządzania finansowego, monitoringu, weryfikacji, audytów i oceny;

 12. prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji projektów i priorytetów,

 13. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych;

 14. przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektów przez okres 3 lat od daty zamknięcia projektu;

 15. realizacja zadań związanych z wykorzystaniem środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WM.

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.