Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW Z REGIONU RADOMSKIEGO Z MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE W RAMACH PROJEKTU RADOMSKA AKADEMIA ROZWOJU REGIONALNEGO

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW Z REGIONU RADOMSKIEGO Z MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE W RAMACH PROJEKTU „RADOMSKA AKADEMIA ROZWOJU REGIONALNEGO”

Opublikowano: 2015-07-24

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i organizacje pozarządowe z regionu radomskiego  do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących możliwości aplikowania o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach projektu „Radomska Akademia Rozwoju Regionalnego”. Szkolenia są organizowane przez Fundację Pro Civitas Bono oraz Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych – mazowiecką sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Patronat Honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WM 2014-2020

Opublikowano: 2015-07-06

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (wersja 1.1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - RPO WM 2014-2020

Opublikowano: 2015-06-25

Szanowani Państwo,

 

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), zwracamy Państwa uwagę na konieczność spełniania istotnych wymogów umożliwiających ubieganie się
o dofinansowanie ze środków Programu w ramach IV Osi Priorytetowej – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WM 2014-2020

Opublikowano: 2015-06-03

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (wersja 1.0) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP obowiązuje od dnia podjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały nr 691/45/15 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.0) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP.

Ostatni krok do pierwszych konkursów z RPO WM 2014–2020

Opublikowano: 2015-05-07

Zarząd województwa przyjął harmonogram konkursów na ten rok. Ruszą już we wrześniu. To kluczowa informacja dla beneficjentów, którzy mogą rozpocząć przygotowania do wyścigu o unijne dotacje. Jest o co walczyć. W tym roku rozdysponowanych zostanie 215,9 mln euro, czyli ok. 870 mln zł. Pojawi się też kilka nowości.
Wnioski będzie można składać tylko elektronicznie, a do dyspozycji beneficjentów będzie więcej niż dotychczas doradców, którzy pomogą przygotować dokumentację. Właśnie rusza akcja informacyjna.

Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na Mazowszu w odniesieniu do RPO WM 2014-2020

Opublikowano: 2015-04-27

Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiegow kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Lista sprawdzająca do autokontroli pzp dla przyszłych wnioskodawców RPO WM 2014 – 2020

Opublikowano: 2015-04-20

Poniższe uwagi zawierają jedynie wskazówki dla Beneficjenta i nie stanowią prawa.  

Za całość przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego odpowiada Kierownik jednostki - Beneficjent.

Projekt transpozycji priorytetów inwestycyjnych RPO WM 2014-2020 na działania i poddziałania

Opublikowano: 2015-04-15

Szanowni Państwo!

W chwili obecnej Instytucja Zarządzająca  RPO WM 2014-2020 opracowuje Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP). W związku z wyodrębnieniem w SZOOP działań i poddziałań przypisanych do poszczególnych priorytetów inwestycyjnych opisanych w RPO WM 2014-2020, w celu ułatwienia identyfikacji działań i poddziałań, w ramach których będą organizowane konkursy, w załączonym pliku została przedstawiona transpozycja priorytetów inwestycyjnych Programu na działania i poddziałania SZOOP.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.