Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wyszukaj w szkoleniach

Działania i priorytety:
Fraza:
Rodzaj szkolenia:

FUNDUSZE UNIJNE W LATACH 2014-2020

Dodano: 2014-11-13
Podczas szkolenia zostaną omówione aktualne założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Działanie 4.1 – Gospodarka wodno – ściekowa

Dodano: 2014-10-08
Szkolenie prowadzone przez pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.   Szkolenie przeznaczone dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursu RPOWM/4.1/1/2014.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Dodano: 2014-09-29
Szkolenie eksperckie pt.  „ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego ”  skierowane jest do  potencjalnych Beneficjentów RPO WM (przedstawicieli osób prawnych, zarówno z sektora finansów publicznych jak i z sektora...

Realizacja projektów przez przedsiębiorców w ramach RPO WM 2007 – 2013

Dodano: 2014-09-26
Szkolenie prowadzone przez pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Pomoc publiczna w perspektywie finansowej 2014-2020

Dodano: 2014-08-29
Szkolenie eksperckie pt.  „ Pomoc publiczna w perspektywie finansowej 2014-2020 ”  skierowane jest do  potencjalnych Beneficjentów RPO WM (przedstawicieli osób prawnych, zarówno z sektora finansów publicznych jak i z sektora prywatnego...

Partnerstwo publiczno-prywatne - wybrane zagadnienia

Dodano: 2014-08-28
CEL SZKOLENIA: zapoznanie z prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi uwarunkowaniami  Partnerstw Publiczno - Prywatnych oraz omówienie zasad przygotowania umów i  zarządzania procesem realizacji projektów PPP. GRUPA DOCELOWA: potencjalni Beneficjenci RPO WM...

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dodano: 2014-08-21
Szkolenie eksperckie pt. „Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” przeznaczone jest dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjenci...

Udzielanie zamówień publicznych na dostawy i usługi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dodano: 2014-07-16
Szkolenie eksperckie pt. „Udzielanie zamówień publicznych na dostawy i usługi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” przeznaczone jest dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjenci Regionalnego Programu...

Korekty finansowe za naruszenie ustawy PZP przy realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Dodano: 2014-07-14
Szkolenie eksperckie pt. „Korekty finansowe za naruszenie ustawy PZP przy realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” przeznaczone jest dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjenci Regionalnego...

Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane w ramach RPO WM 2007-2013

Dodano: 2014-07-03
Mazowiecka Jednostka Programów Unijnych zaprasza beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WM 2007-2013 na szkolenie eksperckie pt. „Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.