Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z 16 października 2012

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z 16 października 2012

Opublikowano: 2012-10-22

Zarząd Województwa Mazowieckiego z dnia 16.10.2012 roku wprowadził nowe Zasady kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM.

ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 - 2013 z 6 lipca 2011

Opublikowano: 2011-07-06

Zasady dotyczą wszystkich wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjenta – zarówno w ramach środków własnych Beneficjenta, współfinansowania krajowego, jak i środków wspólnotowych w ramach realizacji projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WM. Jedynie wydatki poniesione zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie zawartej z Beneficjentem oraz zgodnie z Zasadami mogą być uznane za kwalifikowalne.

W przypadku projektów konkursowych, do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Zasad obowiązującą w dniu ogłoszenia konkursu. Analogicznie, w przypadku, projektów indywidualnych stosuje się wersję Zasad aktualną na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.