Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Informacja dla beneficjentów, których projekty znajdują się w okresie trwałości!

Opublikowano: 2014-12-01

Informacja w sprawie wypełniania i przekazywania Sprawozdania w zakresie monitorowania trwałości projektu oraz obszarów szczególnego ryzyka, zwanego również Ankietą trwałości - dla projektów zrealizowanych w ramach RPO WM 2007-2013. Sprawozdanie za 2020 r. należy sporządzić wypełniając formularz pt. Ankieta trwałości, zamieszczony poniżej.

 

Wypełnioną ankietę należy wydrukować i dostarczyć w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, do siedziby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r. Sprawozdanie należy złożyć w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (zapis na nośniku CD/DVD lub pen drive usb) w siedzibie IP II w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 lub wysłać pocztą na adres:

 

 

Załączniki

Wytyczne IZ

Formularz sprawozdania trwałość 2007-2013 -wzór.docx

Załącznik nr 1 Sprawozdanie Wzór

Załącznik nr 2 Analiza finansowa

zał 3 dobór próby do kontroli.docx

 zał 4.docx

zał 5 lista sprawdzajaca.docx

Formularz weryfikujący projekt pod kątem kwalifikowalności podatku VAT sierpień 2012.docx

instrukacja wypełniania formularza weryfikującego projekt pod kątem kwalifikowalności podatku VAT. sierpień 2012.docx

oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.docx 1.docx

Wytyczne dla Benenficjentów w zakresie informacji i promocji.pdf

informacja dla Beneficjentów w zakresie archiwizacji.doc

Zagadnienia zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich

 

 

Dla projektów z Priorytetu III. Działanie  3.1

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.