Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Status wniosków w ocenie RPOWM/1.5/1/2014 stan na 17.10.2014r

Informacja dotycząca oceny wniosków na dzień 17 października 2014 r., złożonych
w odpowiedzi na nabór wniosków z działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”, realizowany w trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji - nr konkursu RPOWM/1.5/1/2014, w okresie od 30 lipca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r., z alokacją na poziomie 6 mln EUR. Złożono – 746 wniosków,  na kwotę dofinansowania z EFRR – 359 427 734, 96 PLN.

RPOWM/1.5/1/2014 - Rozwój przedsiębiorczości

Lp.

Sygnatura

Numer kanc.

Informacja o przebiegu oceny formalnej

Informacja o przebiegu oceny merytorycznej 

ocena wykonalności

ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna 

ocena strategiczna

1

MJWPU.420-244/14

2276/14

w trakcie oceny

     

2

MJWPU.420-245/14

2297/14

w trakcie oceny

     

3

MJWPU.420-248/14

2318/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

4

MJWPU.420-249/14

2319/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

5

MJWPU.420-250/14

2317/14

w trakcie oceny

     

6

MJWPU.420-251/14

2385/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

7

MJWPU.420-252/14

2390/14

w trakcie oceny

     

8

MJWPU.420-253/14

2416/14

negatywna

     

9

MJWPU.420-254/14

2334/14

w trakcie oceny

     

10

MJWPU.420-255/14

2399/14

w trakcie oceny

     

11

MJWPU.420-256/14

2423/14

pozytywna

pozytywna

w trakcie oceny 

w trakcie oceny 

12

MJWPU.420-257/14

2406/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

13

MJWPU.420-258/14

2426/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

14

MJWPU.420-259/14

2435/14

pozytywna

pozytywna

w trakcie oceny 

w trakcie oceny 

15

MJWPU.420-260/14

2403/14

w trakcie oceny

     

16

MJWPU.420-261/14

2448/14

w trakcie oceny

     

17

MJWPU.420-262/14

2408/14

w trakcie oceny

     

18

MJWPU.420-263/14

2460/14

w trakcie oceny

     

19

MJWPU.420-264/14

2442/14

w trakcie oceny

     

20

MJWPU.420-265/14

2440/14

w trakcie oceny

     

21

MJWPU.420-266/14

2441/14

w trakcie oceny

     

22

MJWPU.420-267/14

2397/14

w trakcie oceny

     

23

MJWPU.420-268/14

2475/14

w trakcie oceny

     

24

MJWPU.420-269/14

2506/14

w trakcie oceny

     

25

MJWPU.420-270/14

2486/14

w trakcie oceny

     

26

MJWPU.420-271/14

2775/14

w trakcie oceny

     

27

MJWPU.420-272/14

2681/14

w trakcie oceny

     

28

MJWPU.420-273/14

2751/14

w trakcie oceny

     

29

MJWPU.420-274/14

2404/14

w trakcie oceny

     

30

MJWPU.420-275/14

2465/14

w trakcie oceny

     

31

MJWPU.420-276/14

2578/14

w trakcie oceny

     

32

MJWPU.420-277/14

2447/14

w trakcie oceny

     

33

MJWPU.420-278/14

2678/14

w trakcie oceny

     

34

MJWPU.420-279/14

3102/14

w trakcie oceny

     

35

MJWPU.420-280/14

2498/14

w trakcie oceny

     

36

MJWPU.420-281/14

2443/14

w trakcie oceny

     

37

MJWPU.420-282/14

2592/14

w trakcie oceny

     

38

MJWPU.420-283/14

2708/14

w trakcie oceny

     

39

MJWPU.420-284/14

2455/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

40

MJWPU.420-285/14

2857/14

w trakcie oceny

     

41

MJWPU.420-286/14

2756/14

w trakcie oceny

     

42

MJWPU.420-287/14

2604/14

w trakcie oceny

     

43

MJWPU.420-288/14

2411/14

w trakcie oceny

     

44

MJWPU.420-289/14

2434/14

w trakcie oceny

     

45

MJWPU.420-290/14

2433/14

w trakcie oceny

     

46

MJWPU.420-291/14

2684/14

w trakcie oceny

     

47

MJWPU.420-292/14

2457/14

w trakcie oceny

     

48

MJWPU.420-293/14

2958/14

w trakcie oceny

     

49

MJWPU.420-294/14

2530/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

50

MJWPU.420-295/14

2453/14

w trakcie oceny

     

51

MJWPU.420-296/14

2833/14

w trakcie oceny

     

52

MJWPU.420-297/14

2843/14

w trakcie oceny

     

53

MJWPU.420-298/14

2543/14

w trakcie oceny

     

54

MJWPU.420-299/14

2515/14

w trakcie oceny

     

55

MJWPU.420-300/14

2505/14

w trakcie oceny

     

56

MJWPU.420-301/14

2633/14

w trakcie oceny

     

57

MJWPU.420-302/14

3133/14

w trakcie oceny

     

58

MJWPU.420-303/14

2671/14

w trakcie oceny

     

59

MJWPU.420-304/14

2557/14

w trakcie oceny

     

60

MJWPU.420-305/14

2454/14

w trakcie oceny

     

61

MJWPU.420-306/14

2793/14

w trakcie oceny

     

62

MJWPU.420-307/14

2487/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

63

MJWPU.420-308/14

2923/14

w trakcie oceny

     

64

MJWPU.420-309/14

2674/14

negatywna

     

65

MJWPU.420-310/14

2785/14

w trakcie oceny

     

66

MJWPU.420-311/14

2818/14

w trakcie oceny

     

67

MJWPU.420-312/14

2513/14

w trakcie oceny

     

68

MJWPU.420-313/14

2507/14

w trakcie oceny

     

69

MJWPU.420-314/14

2722/14

w trakcie oceny

     

70

MJWPU.420-315/14

2973/14

w trakcie oceny

     

71

MJWPU.420-316/14

2913/14

w trakcie oceny

     

72

MJWPU.420-317/14

2743/14

w trakcie oceny

     

73

MJWPU.420-318/14

2866/14

w trakcie oceny

     

74

MJWPU.420-319/14

2528/14

w trakcie oceny

     

75

MJWPU.420-320/14

2521/14

negatywna

     

76

MJWPU.420-321/14

2503/14

w trakcie oceny

     

77

MJWPU.420-322/14

3003/14

w trakcie oceny

     

78

MJWPU.420-323/14

3011/14

w trakcie oceny

     

79

MJWPU.420-324/14

2508/14

w trakcie oceny

     

80

MJWPU.420-325/14

2461/14

w trakcie oceny

     

81

MJWPU.420-326/14

2932/14

w trakcie oceny

     

82

MJWPU.420-327/14

2484/14

w trakcie oceny

     

83

MJWPU.420-328/14

2692/14

w trakcie oceny

     

84

MJWPU.420-329/14

2638/14

w trakcie oceny

     

85

MJWPU.420-330/14

2595/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

86

MJWPU.420-331/14

2848/14

w trakcie oceny

     

87

MJWPU.420-332/14

2711/14

negatywna

     

88

MJWPU.420-333/14

2824/14

w trakcie oceny

     

89

MJWPU.420-334/14

2576/14

w trakcie oceny

     

90

MJWPU.420-335/14

2858/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

91

MJWPU.420-336/14

2863/14

w trakcie oceny

     

92

MJWPU.420-337/14

2693/14

w trakcie oceny

     

93

MJWPU.420-338/14

2859/14

w trakcie oceny

     

94

MJWPU.420-339/14

2851/14

w trakcie oceny

     

95

MJWPU.420-340/14

3118/14

w trakcie oceny

     

96

MJWPU.420-341/14

2999/14

w trakcie oceny

     

97

MJWPU.420-342/14

2479/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

98

MJWPU.420-343/14

2621/14

w trakcie oceny

     

99

MJWPU.420-344/14

2992/14

w trakcie oceny

     

100

MJWPU.420-345/14

2620/14

w trakcie oceny

     

101

MJWPU.420-346/14

2791/14

w trakcie oceny

     

102

MJWPU.420-347/14

2630/14

w trakcie oceny

     

103

MJWPU.420-348/14

2969/14

w trakcie oceny

     

104

MJWPU.420-349/14

3076/14

w trakcie oceny

     

105

MJWPU.420-350/14

2541/14

w trakcie oceny

     

106

MJWPU.420-351/14

2955/14

w trakcie oceny

     

107

MJWPU.420-352/14

2740/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

108

MJWPU.420-353/14

2830/14

w trakcie oceny

     

109

MJWPU.420-354/14

2721/14

w trakcie oceny

     

110

MJWPU.420-355/14

2796/14

w trakcie oceny

     

111

MJWPU.420-356/14

2860/14

w trakcie oceny

     

112

MJWPU.420-357/14

3033/14

w trakcie oceny

     

113

MJWPU.420-358/14

2624/14

w trakcie oceny

     

114

MJWPU.420-359/14

2673/14

w trakcie oceny

     

115

MJWPU.420-360/14

2786/14

w trakcie oceny

     

116

MJWPU.420-361/14

3147/14

w trakcie oceny

     

117

MJWPU.420-362/14

2968/14

w trakcie oceny

     

118

MJWPU.420-363/14

2649/14

w trakcie oceny

     

119

MJWPU.420-364/14

2648/14

w trakcie oceny

     

120

MJWPU.420-365/14

2887/14

w trakcie oceny

     

121

MJWPU.420-366/14

2877/14

w trakcie oceny

     

122

MJWPU.420-367/14

2902/14

w trakcie oceny

     

123

MJWPU.420-368/14

2732/14

w trakcie oceny

     

124

MJWPU.420-369/14

2777/14

w trakcie oceny

     

125

MJWPU.420-370/14

2855/14

w trakcie oceny

     

126

MJWPU.420-371/14

2806/14

w trakcie oceny

     

127

MJWPU.420-372/14

2829/14

w trakcie oceny

     

128

MJWPU.420-373/14

2938/14

w trakcie oceny

     

129

MJWPU.420-374/14

2548/14

w trakcie oceny

     

130

MJWPU.420-375/14

2471/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

131

MJWPU.420-376/14

2691/14

w trakcie oceny

     

132

MJWPU.420-377/14

2482/14

w trakcie oceny

     

133

MJWPU.420-378/14

2661/14

w trakcie oceny

     

134

MJWPU.420-379/14

2567/14

w trakcie oceny

     

135

MJWPU.420-380/14

2617/14

w trakcie oceny

     

136

MJWPU.420-381/14

2579/14

w trakcie oceny

     

137

MJWPU.420-382/14

2989/14

w trakcie oceny

     

138

MJWPU.420-383/14

2718/14

w trakcie oceny

     

139

MJWPU.420-384/14

2746/14

w trakcie oceny

     

140

MJWPU.420-385/14

2687/14

w trakcie oceny

     

141

MJWPU.420-387/14

2517/14

w trakcie oceny

     

142

MJWPU.420-388/14

3006/14

w trakcie oceny

     

143

MJWPU.420-389/14

2686/14

w trakcie oceny

     

144

MJWPU.420-390/14

2845/14

w trakcie oceny

     

145

MJWPU.420-391/14

2542/14

negatywna

     

146

MJWPU.420-392/14

3077/14

w trakcie oceny

     

147

MJWPU.420-393/14

2782/14

w trakcie oceny

     

148

MJWPU.420-394/14

2631/14

w trakcie oceny

     

149

MJWPU.420-395/14

2822/14

w trakcie oceny

     

150

MJWPU.420-396/14

2837/14

w trakcie oceny

     

151

MJWPU.420-397/14

2794/14

w trakcie oceny

     

152

MJWPU.420-398/14

3036/14

w trakcie oceny

     

153

MJWPU.420-399/14

2654/14

w trakcie oceny

     

154

MJWPU.420-400/14

3039/14

w trakcie oceny

     

155

MJWPU.420-401/14

3141/14

w trakcie oceny

     

156

MJWPU.420-402/14

2814/14

w trakcie oceny

     

157

MJWPU.420-403/14

2790/14

w trakcie oceny

     

158

MJWPU.420-404/14

2797/14

w trakcie oceny

     

159

MJWPU.420-405/14

2540/14

w trakcie oceny

     

160

MJWPU.420-406/14

2495/14

w trakcie oceny

     

161

MJWPU.420-407/14

2462/14

w trakcie oceny

     

162

MJWPU.420-408/14

2497/14

w trakcie oceny

     

163

MJWPU.420-409/14

2483/14

w trakcie oceny

     

164

MJWPU.420-410/14

2519/14

w trakcie oceny

     

165

MJWPU.420-411/14

2689/14

w trakcie oceny

     

166

MJWPU.420-412/14

2768/14

w trakcie oceny

     

167

MJWPU.420-413/14

2801/14

w trakcie oceny

     

168

MJWPU.420-414/14

2874/14

w trakcie oceny

     

169

MJWPU.420-415/14

2738/14

w trakcie oceny

     

170

MJWPU.420-416/14

2871/14

w trakcie oceny

     

171

MJWPU.420-417/14

2589/14

w trakcie oceny

     

172

MJWPU.420-418/14

2886/14

w trakcie oceny

     

173

MJWPU.420-419/14

2805/14

w trakcie oceny

     

174

MJWPU.420-420/14

3040/14

w trakcie oceny

     

175

MJWPU.420-421/14

3264/14

w trakcie oceny

     

176

MJWPU.420-422/14

2641/14

w trakcie oceny

     

177

MJWPU.420-423/14

2547/14

w trakcie oceny

     

178

MJWPU.420-424/14

2529/14

w trakcie oceny

     

179

MJWPU.420-425/14

2422/14

w trakcie oceny

     

180

MJWPU.420-426/14

2935/14

w trakcie oceny

     

181

MJWPU.420-427/14

2836/14

w trakcie oceny

     

182

MJWPU.420-428/14

2862/14

w trakcie oceny

     

183

MJWPU.420-429/14

3044/14

w trakcie oceny

     

184

MJWPU.420-430/14

3030/14

w trakcie oceny

     

185

MJWPU.420-431/14

2500/14

w trakcie oceny

     

186

MJWPU.420-432/14

2878/14

w trakcie oceny

     

187

MJWPU.420-433/14

2745/14

w trakcie oceny

     

188

MJWPU.420-434/14

2769/14

w trakcie oceny

     

189

MJWPU.420-435/14

2888/14

w trakcie oceny

     

190

MJWPU.420-436/14

2950/14

w trakcie oceny

     

191

MJWPU.420-437/14

2937/14

w trakcie oceny

     

192

MJWPU.420-438/14

2914/14

w trakcie oceny

     

193

MJWPU.420-439/14

2940/14

w trakcie oceny

     

194

MJWPU.420-440/14

2651/14

w trakcie oceny

     

195

MJWPU.420-441/14

2504/14

w trakcie oceny

     

196

MJWPU.420-442/14

2872/14

w trakcie oceny

     

197

MJWPU.420-443/14

2606/14

w trakcie oceny

     

198

MJWPU.420-444/14

2714/14

w trakcie oceny

     

199

MJWPU.420-445/14

2709/14

w trakcie oceny

     

200

MJWPU.420-446/14

2607/14

w trakcie oceny

     

201

MJWPU.420-447/14

2664/14

w trakcie oceny

     

202

MJWPU.420-448/14

2890/14

w trakcie oceny

     

203

MJWPU.420-449/14

2665/14

w trakcie oceny

     

204

MJWPU.420-450/14

2602/14

w trakcie oceny

     

205

MJWPU.420-451/14

2924/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

206

MJWPU.420-452/14

2561/14

w trakcie oceny

     

207

MJWPU.420-453/14

2662/14

w trakcie oceny

     

208

MJWPU.420-454/14

2809/14

w trakcie oceny

     

209

MJWPU.420-455/14

2632/14

w trakcie oceny

     

210

MJWPU.420-456/14

2792/14

w trakcie oceny

     

211

MJWPU.420-457/14

2810/14

w trakcie oceny

     

212

MJWPU.420-458/14

2481/14

w trakcie oceny

     

213

MJWPU.420-459/14

2891/14

w trakcie oceny

     

214

MJWPU.420-460/14

2439/14

w trakcie oceny

     

215

MJWPU.420-461/14

2850/14

w trakcie oceny

     

216

MJWPU.420-462/14

2904/14

w trakcie oceny

     

217

MJWPU.420-463/14

2652/14

w trakcie oceny

     

218

MJWPU.420-464/14

3056/14

w trakcie oceny

     

219

MJWPU.420-465/14

3053/14

w trakcie oceny

     

220

MJWPU.420-466/14

2466/14

w trakcie oceny

     

221

MJWPU.420-467/14

3194/14

w trakcie oceny

     

222

MJWPU.420-468/14

2510/14

w trakcie oceny

     

223

MJWPU.420-469/14

2573/14

w trakcie oceny

     

224

MJWPU.420-470/14

2546/14

w trakcie oceny

     

225

MJWPU.420-471/14

2538/14

w trakcie oceny

     

226

MJWPU.420-472/14

2536/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

227

MJWPU.420-473/14

2779/14

w trakcie oceny

     

228

MJWPU.420-474/14

2493/14

w trakcie oceny

     

229

MJWPU.420-475/14

2846/14

w trakcie oceny

     

230

MJWPU.420-476/14

2712/14

w trakcie oceny

     

231

MJWPU.420-477/14

2512/14

w trakcie oceny

     

232

MJWPU.420-478/14

2663/14

w trakcie oceny

     

233

MJWPU.420-479/14

2477/14

w trakcie oceny

     

234

MJWPU.420-480/14

2520/14

w trakcie oceny

     

235

MJWPU.420-481/14

2478/14

w trakcie oceny

     

236

MJWPU.420-482/14

2948/14

w trakcie oceny

     

237

MJWPU.420-483/14

2906/14

w trakcie oceny

     

238

MJWPU.420-484/14

2533/14

w trakcie oceny

     

239

MJWPU.420-485/14

2650/14

w trakcie oceny

     

240

MJWPU.420-486/14

3195/14

w trakcie oceny

     

241

MJWPU.420-487/14

2988/14

w trakcie oceny

     

242

MJWPU.420-488/14

3110/14

w trakcie oceny

     

243

MJWPU.420-489/14

2458/14

w trakcie oceny

     

244

MJWPU.420-490/14

2590/14

w trakcie oceny

     

245

MJWPU.420-491/14

2643/14

w trakcie oceny

     

246

MJWPU.420-492/14

2585/14

w trakcie oceny

     

247

MJWPU.420-493/14

2642/14

w trakcie oceny

     

248

MJWPU.420-494/14

2931/14

w trakcie oceny

     

249

MJWPU.420-495/14

2597/14

w trakcie oceny

     

250

MJWPU.420-496/14

2927/14

w trakcie oceny

     

251

MJWPU.420-497/14

2586/14

w trakcie oceny

     

252

MJWPU.420-498/14

3228/14

w trakcie oceny

     

253

MJWPU.420-499/14

3087/14

w trakcie oceny

     

254

MJWPU.420-500/14

3177/14

w trakcie oceny

     

255

MJWPU.420-501/14

2703/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

256

MJWPU.420-502/14

2683/14

w trakcie oceny

     

257

MJWPU.420-503/14

2551/14

w trakcie oceny

     

258

MJWPU.420-504/14

2909/14

w trakcie oceny

     

259

MJWPU.420-505/14

3144/14

w trakcie oceny

     

260

MJWPU.420-506/14

3061/14

w trakcie oceny

     

261

MJWPU.420-507/14

2774/14

w trakcie oceny

     

262

MJWPU.420-508/14

3058/14

w trakcie oceny

     

263

MJWPU.420-509/14

3041/14

w trakcie oceny

     

264

MJWPU.420-510/14

3080/14

w trakcie oceny

     

265

MJWPU.420-511/14

2697/14

w trakcie oceny

     

266

MJWPU.420-512/14

3107/14

w trakcie oceny

     

267

MJWPU.420-513/14

3064/14

w trakcie oceny

     

268

MJWPU.420-514/14

2831/14

w trakcie oceny

     

269

MJWPU.420-515/14

2525/14

w trakcie oceny

     

270

MJWPU.420-516/14

2625/14

w trakcie oceny

     

271

MJWPU.420-517/14

2666/14

w trakcie oceny

     

272

MJWPU.420-518/14

3121/14

w trakcie oceny

     

273

MJWPU.420-519/14

2783/14

w trakcie oceny

     

274

MJWPU.420-520/14

2695/14

w trakcie oceny

     

275

MJWPU.420-521/14

3094/14

w trakcie oceny

     

276

MJWPU.420-522/14

2789/14

w trakcie oceny

     

277

MJWPU.420-523/14

3188/14

w trakcie oceny

     

278

MJWPU.420-524/14

2811/14

w trakcie oceny

     

279

MJWPU.420-525/14

2707/14

w trakcie oceny

     

280

MJWPU.420-526/14

2713/14

w trakcie oceny

     

281

MJWPU.420-527/14

2918/14

w trakcie oceny

     

282

MJWPU.420-528/14

2766/14

w trakcie oceny

     

283

MJWPU.420-529/14

2984/14

w trakcie oceny

     

284

MJWPU.420-530/14

3059/14

w trakcie oceny

     

285

MJWPU.420-531/14

2545/14

w trakcie oceny

     

286

MJWPU.420-532/14

2560/14

w trakcie oceny

     

287

MJWPU.420-533/14

2580/14

w trakcie oceny

     

288

MJWPU.420-534/14

2882/14

w trakcie oceny

     

289

MJWPU.420-535/14

3159/14

w trakcie oceny

     

290

MJWPU.420-536/14

2565/14

w trakcie oceny

     

291

MJWPU.420-537/14

2568/14

w trakcie oceny

     

292

MJWPU.420-538/14

2619/14

w trakcie oceny

     

293

MJWPU.420-539/14

3106/14

w trakcie oceny

     

294

MJWPU.420-540/14

2734/14

w trakcie oceny

     

295

MJWPU.420-541/14

2677/14

w trakcie oceny

     

296

MJWPU.420-542/14

2469/14

w trakcie oceny

     

297

MJWPU.420-543/14

2925/14

w trakcie oceny

     

298

MJWPU.420-544/14

2626/14

w trakcie oceny

     

299

MJWPU.420-545/14

2760/14

w trakcie oceny

     

300

MJWPU.420-546/14

2991/14

w trakcie oceny

     

301

MJWPU.420-547/14

3138/14

w trakcie oceny

     

302

MJWPU.420-548/14

2535/14

w trakcie oceny

     

303

MJWPU.420-549/14

2699/14

w trakcie oceny

     

304

MJWPU.420-550/14

2852/14

w trakcie oceny

     

305

MJWPU.420-551/14

2698/14

w trakcie oceny

     

306

MJWPU.420-552/14

2879/14

w trakcie oceny

     

307

MJWPU.420-553/14

2930/14

w trakcie oceny

     

308

MJWPU.420-554/14

2763/14

w trakcie oceny

     

309

MJWPU.420-555/14

3148/14

w trakcie oceny

     

310

MJWPU.420-556/14

2739/14

w trakcie oceny

     

311

MJWPU.420-557/14

3174/14

w trakcie oceny

     

312

MJWPU.420-558/14

2615/14

w trakcie oceny

     

313

MJWPU.420-559/14

2603/14

w trakcie oceny

     

314

MJWPU.420-560/14

2639/14

w trakcie oceny

     

315

MJWPU.420-561/14

2747/14

w trakcie oceny

     

316

MJWPU.420-562/14

3193/14

w trakcie oceny

     

317

MJWPU.420-563/14

2614/14

w trakcie oceny

     

318

MJWPU.420-564/14

2765/14

w trakcie oceny

     

319

MJWPU.420-565/14

2799/14

w trakcie oceny

     

320

MJWPU.420-566/14

2653/14

w trakcie oceny

     

321

MJWPU.420-567/14

2668/14

w trakcie oceny

     

322

MJWPU.420-568/14

2759/14

w trakcie oceny

     

323

MJWPU.420-569/14

2682/14

w trakcie oceny

     

324

MJWPU.420-570/14

2757/14

w trakcie oceny

     

325

MJWPU.420-571/14

2640/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

326

MJWPU.420-572/14

2764/14

w trakcie oceny

     

327

MJWPU.420-573/14

2753/14

w trakcie oceny

     

328

MJWPU.420-574/14

2544/14

w trakcie oceny

     

329

MJWPU.420-575/14

2762/14

w trakcie oceny

     

330

MJWPU.420-576/14

2841/14

w trakcie oceny

     

331

MJWPU.420-577/14

2922/14

w trakcie oceny

     

332

MJWPU.420-578/14

2934/14

w trakcie oceny

     

333

MJWPU.420-579/14

2685/14

w trakcie oceny

     

334

MJWPU.420-580/14

3164/14

w trakcie oceny

     

335

MJWPU.420-581/14

3096/14

w trakcie oceny

     

336

MJWPU.420-582/14

2618/14

w trakcie oceny

     

337

MJWPU.420-583/14

2584/14

w trakcie oceny

     

338

MJWPU.420-584/14

3023/14

w trakcie oceny

     

339

MJWPU.420-585/14

2819/14

w trakcie oceny

     

340

MJWPU.420-586/14

3024/14

w trakcie oceny

     

341

MJWPU.420-587/14

3038/14

w trakcie oceny

     

342

MJWPU.420-588/14

3157/14

w trakcie oceny

     

343

MJWPU.420-589/14

2911/14

w trakcie oceny

     

344

MJWPU.420-590/14

2564/14

w trakcie oceny

     

345

MJWPU.420-591/14

2566/14

w trakcie oceny

     

346

MJWPU.420-592/14

3042/14

w trakcie oceny

     

347

MJWPU.420-593/14

2916/14

w trakcie oceny

     

348

MJWPU.420-594/14

2574/14

w trakcie oceny

     

349

MJWPU.420-595/14

2569/14

w trakcie oceny

     

350

MJWPU.420-596/14

2773/14

w trakcie oceny

     

351

MJWPU.420-597/14

2771/14

w trakcie oceny

     

352

MJWPU.420-598/14

2835/14

w trakcie oceny

     

353

MJWPU.420-599/14

3146/14

w trakcie oceny

     

354

MJWPU.420-600/14

2957/14

w trakcie oceny

     

355

MJWPU.420-601/14

3227/14

w trakcie oceny

     

356

MJWPU.420-602/14

2750/14

w trakcie oceny

     

357

MJWPU.420-603/14

3127/14

w trakcie oceny

     

358

MJWPU.420-604/14

2926/14

w trakcie oceny

     

359

MJWPU.420-605/14

3151/14

w trakcie oceny

     

360

MJWPU.420-606/14

3184/14

w trakcie oceny

     

361

MJWPU.420-607/14

3054/14

w trakcie oceny

     

362

MJWPU.420-608/14

2896/14

w trakcie oceny

     

363

MJWPU.420-609/14

2752/14

w trakcie oceny

     

364

MJWPU.420-610/14

2838/14

w trakcie oceny

     

365

MJWPU.420-611/14

2847/14

w trakcie oceny

     

366

MJWPU.420-612/14

2903/14

w trakcie oceny

     

367

MJWPU.420-613/14

2983/14

w trakcie oceny

     

368

MJWPU.420-614/14

2754/14

w trakcie oceny

     

369

MJWPU.420-615/14

3153/14

w trakcie oceny

     

370

MJWPU.420-616/14

2729/14

w trakcie oceny

     

371

MJWPU.420-617/14

3165/14

w trakcie oceny

     

372

MJWPU.420-618/14

2728/14

w trakcie oceny

     

373

MJWPU.420-619/14

2627/14

w trakcie oceny

     

374

MJWPU.420-620/14

3066/14

w trakcie oceny

     

375

MJWPU.420-621/14

2719/14

w trakcie oceny

     

376

MJWPU.420-622/14

2861/14

w trakcie oceny

     

377

MJWPU.420-623/14

2736/14

w trakcie oceny

     

378

MJWPU.420-624/14

2715/14

w trakcie oceny

     

379

MJWPU.420-625/14

3021/14

w trakcie oceny

     

380

MJWPU.420-626/14

2726/14

w trakcie oceny

     

381

MJWPU.420-627/14

2741/14

w trakcie oceny

     

382

MJWPU.420-628/14

2939/14

w trakcie oceny

     

383

MJWPU.420-629/14

2731/14

w trakcie oceny

     

384

MJWPU.420-630/14

2788/14

w trakcie oceny

     

385

MJWPU.420-631/14

2875/14

w trakcie oceny

     

386

MJWPU.420-632/14

2917/14

w trakcie oceny

     

387

MJWPU.420-633/14

2688/14

w trakcie oceny

     

388

MJWPU.420-634/14

2853/14

w trakcie oceny

     

389

MJWPU.420-635/14

2616/14

w trakcie oceny

     

390

MJWPU.420-636/14

2893/14

w trakcie oceny

     

391

MJWPU.420-637/14

2981/14

w trakcie oceny

     

392

MJWPU.420-638/14

2735/14

pozytywna

pozytywna

w trakcie oceny 

w trakcie oceny 

393

MJWPU.420-639/14

2840/14

w trakcie oceny

     

394

MJWPU.420-640/14

2982/14

w trakcie oceny

     

395

MJWPU.420-641/14

3149/14

w trakcie oceny

     

396

MJWPU.420-642/14

2647/14

w trakcie oceny

     

397

MJWPU.420-643/14

2742/14

w trakcie oceny

     

398

MJWPU.420-644/14

2908/14

w trakcie oceny

     

399

MJWPU.420-645/14

3085/14

pozytywna

pozytywna

w trakcie oceny 

w trakcie oceny 

400

MJWPU.420-646/14

3105/14

w trakcie oceny

     

401

MJWPU.420-647/14

2960/14

negatywna

     

402

MJWPU.420-648/14

3015/14

w trakcie oceny

     

403

MJWPU.420-649/14

2667/14

w trakcie oceny

     

404

MJWPU.420-650/14

2921/14

w trakcie oceny

     

405

MJWPU.420-651/14

3050/14

w trakcie oceny

     

406

MJWPU.420-652/14

3185/14

w trakcie oceny

     

407

MJWPU.420-653/14

3112/14

w trakcie oceny

     

408

MJWPU.420-654/14

2963/14

w trakcie oceny

     

409

MJWPU.420-655/14

2967/14

w trakcie oceny

     

410

MJWPU.420-656/14

3196/14

w trakcie oceny

     

411

MJWPU.420-657/14

2598/14

w trakcie oceny

     

412

MJWPU.420-658/14

2672/14

w trakcie oceny

     

413

MJWPU.420-659/14

3173/14

w trakcie oceny

     

414

MJWPU.420-660/14

3014/14

w trakcie oceny

     

415

MJWPU.420-661/14

2945/14

w trakcie oceny

     

416

MJWPU.420-662/14

3187/14

w trakcie oceny

     

417

MJWPU.420-663/14

3126/14

w trakcie oceny

     

418

MJWPU.420-664/14

3093/14

w trakcie oceny

     

419

MJWPU.420-665/14

3081/14

w trakcie oceny

     

420

MJWPU.420-666/14

3114/14

w trakcie oceny

     

421

MJWPU.420-667/14

3162/14

w trakcie oceny

     

422

MJWPU.420-668/14

2901/14

w trakcie oceny

     

423

MJWPU.420-669/14

3179/14

w trakcie oceny

     

424

MJWPU.420-670/14

3074/14

w trakcie oceny

     

425

MJWPU.420-671/14

2419/14

w trakcie oceny

     

426

MJWPU.420-672/14

3070/14

w trakcie oceny

     

427

MJWPU.420-673/14

2816/14

w trakcie oceny

     

428

MJWPU.420-674/14

3129/14

w trakcie oceny

     

429

MJWPU.420-675/14

3199/14

w trakcie oceny

     

430

MJWPU.420-676/14

3192/14

w trakcie oceny

     

431

MJWPU.420-677/14

2986/14

w trakcie oceny

     

432

MJWPU.420-678/14

2532/14

w trakcie oceny

     

433

MJWPU.420-679/14

3037/14

w trakcie oceny

     

434

MJWPU.420-680/14

2895/14

w trakcie oceny

     

435

MJWPU.420-681/14

3032/14

w trakcie oceny

     

436

MJWPU.420-682/14

2605/14

w trakcie oceny

     

437

MJWPU.420-683/14

3136/14

w trakcie oceny

     

438

MJWPU.420-684/14

2869/14

w trakcie oceny

     

439

MJWPU.420-685/14

2915/14

w trakcie oceny

     

440

MJWPU.420-686/14

2670/14

w trakcie oceny

     

441

MJWPU.420-687/14

3001/14

w trakcie oceny

     

442

MJWPU.420-688/14

3028/14

w trakcie oceny

     

443

MJWPU.420-689/14

3018/14

w trakcie oceny

     

444

MJWPU.420-690/14

2534/14

w trakcie oceny

     

445

MJWPU.420-691/14

3062/14

w trakcie oceny

     

446

MJWPU.420-692/14

3225/14

w trakcie oceny

     

447

MJWPU.420-693/14

2701/14

w trakcie oceny

     

448

MJWPU.420-694/14

3180/14

w trakcie oceny

     

449

MJWPU.420-695/14

2883/14

w trakcie oceny

     

450

MJWPU.420-696/14

2900/14

w trakcie oceny

     

451

MJWPU.420-697/14

3168/14

w trakcie oceny

     

452

MJWPU.420-698/14

2954/14

w trakcie oceny

     

453

MJWPU.420-699/14

3022/14

w trakcie oceny

     

454

MJWPU.420-700/14

2514/14

w trakcie oceny

     

455

MJWPU.420-701/14

2577/14

w trakcie oceny

     

456

MJWPU.420-702/14

3208/14

w trakcie oceny

     

457

MJWPU.420-703/14

2823/14

w trakcie oceny

     

458

MJWPU.420-704/14

2881/14

w trakcie oceny

     

459

MJWPU.420-705/14

2522/14

w trakcie oceny

     

460

MJWPU.420-706/14

3158/14

w trakcie oceny

     

461

MJWPU.420-707/14

2646/14

w trakcie oceny

     

462

MJWPU.420-708/14

2676/14

w trakcie oceny

     

463

MJWPU.420-709/14

3098/14

w trakcie oceny

     

464

MJWPU.420-710/14

3172/14

w trakcie oceny

     

465

MJWPU.420-711/14

2885/14

w trakcie oceny

     

466

MJWPU.420-712/14

3132/14

w trakcie oceny

     

467

MJWPU.420-713/14

2972/14

w trakcie oceny

     

468

MJWPU.420-714/14

2628/14

pozytywna

pozytywna

w trakcie oceny 

w trakcie oceny 

469

MJWPU.420-715/14

2539/14

pozytywna

pozytywna

w trakcie oceny 

w trakcie oceny 

470

MJWPU.420-716/14

2518/14

w trakcie oceny

     

471

MJWPU.420-717/14

3130/14

w trakcie oceny

     

472

MJWPU.420-718/14

3117/14

w trakcie oceny

     

473

MJWPU.420-719/14

2755/14

w trakcie oceny

     

474

MJWPU.420-720/14

2933/14

w trakcie oceny

     

475

MJWPU.420-721/14

3084/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

476

MJWPU.420-722/14

2501/14

w trakcie oceny

     

477

MJWPU.420-723/14

2509/14

w trakcie oceny

     

478

MJWPU.420-724/14

2700/14

w trakcie oceny

     

479

MJWPU.420-725/14

2464/14

w trakcie oceny

     

480

MJWPU.420-726/14

2834/14

negatywna

     

481

MJWPU.420-727/14

2723/14

w trakcie oceny

     

482

MJWPU.420-728/14

2656/14

w trakcie oceny

     

483

MJWPU.420-729/14

2727/14

w trakcie oceny

     

484

MJWPU.420-730/14

2944/14

w trakcie oceny

     

485

MJWPU.420-731/14

2710/14

w trakcie oceny

     

486

MJWPU.420-732/14

3191/14

w trakcie oceny

     

487

MJWPU.420-733/14

3025/14

w trakcie oceny

     

488

MJWPU.420-734/14

3236/14

w trakcie oceny

     

489

MJWPU.420-735/14

2635/14

w trakcie oceny

     

490

MJWPU.420-736/14

2629/14

w trakcie oceny

     

491

MJWPU.420-737/14

2873/14

w trakcie oceny

     

492

MJWPU.420-738/14

3219/14

w trakcie oceny

     

493

MJWPU.420-739/14

2558/14

w trakcie oceny

     

494

MJWPU.420-740/14

2679/14

w trakcie oceny

     

495

MJWPU.420-741/14

2778/14

w trakcie oceny

     

496

MJWPU.420-742/14

2815/14

w trakcie oceny

     

497

MJWPU.420-743/14

2876/14

w trakcie oceny

     

498

MJWPU.420-744/14

2949/14

w trakcie oceny

     

499

MJWPU.420-745/14

2827/14

w trakcie oceny

     

500

MJWPU.420-746/14

3214/14

w trakcie oceny

     

501

MJWPU.420-747/14

3005/14

w trakcie oceny

     

502

MJWPU.420-748/14

3139/14

w trakcie oceny

     

503

MJWPU.420-749/14

2502/14

w trakcie oceny

     

504

MJWPU.420-750/14

3122/14

w trakcie oceny

     

505

MJWPU.420-751/14

2758/14

w trakcie oceny

     

506

MJWPU.420-752/14

3218/14

w trakcie oceny

     

507

MJWPU.420-753/14

2526/14

w trakcie oceny

     

508

MJWPU.420-754/14

2524/14

w trakcie oceny

     

509

MJWPU.420-755/14

2856/14

w trakcie oceny

     

510

MJWPU.420-756/14

3017/14

w trakcie oceny

     

511

MJWPU.420-757/14

3095/14

w trakcie oceny

     

512

MJWPU.420-758/14

2817/14

w trakcie oceny

     

513

MJWPU.420-759/14

2716/14

w trakcie oceny

     

514

MJWPU.420-760/14

2596/14

w trakcie oceny

     

515

MJWPU.420-761/14

3156/14

w trakcie oceny

     

516

MJWPU.420-762/14

2784/14

w trakcie oceny

     

517

MJWPU.420-763/14

2645/14

w trakcie oceny

     

518

MJWPU.420-764/14

3088/14

w trakcie oceny

     

519

MJWPU.420-765/14

2594/14

w trakcie oceny

     

520

MJWPU.420-766/14

3205/14

w trakcie oceny

     

521

MJWPU.420-767/14

3183/14

w trakcie oceny

     

522

MJWPU.420-768/14

3052/14

w trakcie oceny

     

523

MJWPU.420-769/14

2993/14

w trakcie oceny

     

524

MJWPU.420-770/14

3221/14

w trakcie oceny

     

525

MJWPU.420-771/14

2780/14

w trakcie oceny

     

526

MJWPU.420-772/14

2980/14

w trakcie oceny

     

527

MJWPU.420-773/14

2563/14

w trakcie oceny

     

528

MJWPU.420-774/14

3224/14

w trakcie oceny

     

529

MJWPU.420-775/14

2864/14

w trakcie oceny

     

530

MJWPU.420-776/14

2905/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

531

MJWPU.420-777/14

2704/14

w trakcie oceny

     

532

MJWPU.420-778/14

2583/14

w trakcie oceny

     

533

MJWPU.420-779/14

2964/14

w trakcie oceny

     

534

MJWPU.420-780/14

2601/14

w trakcie oceny

     

535

MJWPU.420-781/14

2798/14

w trakcie oceny

     

536

MJWPU.420-782/14

3048/14

w trakcie oceny

     

537

MJWPU.420-783/14

2849/14

w trakcie oceny

     

538

MJWPU.420-784/14

3002/14

w trakcie oceny

     

539

MJWPU.420-785/14

2892/14

w trakcie oceny

     

540

MJWPU.420-786/14

3115/14

w trakcie oceny

     

541

MJWPU.420-787/14

2657/14

w trakcie oceny

     

542

MJWPU.420-788/14

2951/14

w trakcie oceny

     

543

MJWPU.420-789/14

3203/14

w trakcie oceny

     

544

MJWPU.420-790/14

3202/14

w trakcie oceny

     

545

MJWPU.420-791/14

2669/14

w trakcie oceny

     

546

MJWPU.420-792/14

2826/14

w trakcie oceny

     

547

MJWPU.420-793/14

2813/14

w trakcie oceny

     

548

MJWPU.420-794/14

2942/14

w trakcie oceny

     

549

MJWPU.420-795/14

2821/14

w trakcie oceny

     

550

MJWPU.420-796/14

3004/14

w trakcie oceny

     

551

MJWPU.420-797/14

2832/14

w trakcie oceny

     

552

MJWPU.420-798/14

2946/14

w trakcie oceny

     

553

MJWPU.420-799/14

3072/14

w trakcie oceny

     

554

MJWPU.420-800/14

2523/14

w trakcie oceny

     

555

MJWPU.420-801/14

3082/14

w trakcie oceny

     

556

MJWPU.420-802/14

2842/14

w trakcie oceny

     

557

MJWPU.420-803/14

2894/14

w trakcie oceny

     

558

MJWPU.420-804/14

2702/14

w trakcie oceny

     

559

MJWPU.420-805/14

2985/14

w trakcie oceny

     

560

MJWPU.420-806/14

2994/14

w trakcie oceny

     

561

MJWPU.420-807/14

2910/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

562

MJWPU.420-808/14

2943/14

w trakcie oceny

     

563

MJWPU.420-809/14

2490/14

w trakcie oceny

     

564

MJWPU.420-810/14

2865/14

w trakcie oceny

     

565

MJWPU.420-811/14

2724/14

w trakcie oceny

     

566

MJWPU.420-812/14

2612/14

w trakcie oceny

     

567

MJWPU.420-813/14

2694/14

w trakcie oceny

     

568

MJWPU.420-814/14

2496/14

w trakcie oceny

     

569

MJWPU.420-815/14

2978/14

w trakcie oceny

     

570

MJWPU.420-816/14

2644/14

w trakcie oceny

     

571

MJWPU.420-817/14

2898/14

w trakcie oceny

     

572

MJWPU.420-818/14

2990/14

w trakcie oceny

     

573

MJWPU.420-819/14

2912/14

w trakcie oceny

     

574

MJWPU.420-820/14

2962/14

w trakcie oceny

     

575

MJWPU.420-821/14

3068/14

w trakcie oceny

     

576

MJWPU.420-822/14

2737/14

w trakcie oceny

     

577

MJWPU.420-823/14

2690/14

w trakcie oceny

     

578

MJWPU.420-824/14

2552/14

w trakcie oceny

     

579

MJWPU.420-825/14

3101/14

w trakcie oceny

     

580

MJWPU.420-826/14

2928/14

w trakcie oceny

     

581

MJWPU.420-827/14

2868/14

w trakcie oceny

     

582

MJWPU.420-828/14

3109/14

w trakcie oceny

     

583

MJWPU.420-829/14

2571/14

w trakcie oceny

     

584

MJWPU.420-830/14

2553/14

w trakcie oceny

     

585

MJWPU.420-831/14

2795/14

w trakcie oceny

     

586

MJWPU.420-832/14

2884/14

w trakcie oceny

     

587

MJWPU.420-833/14

3108/14

w trakcie oceny

     

588

MJWPU.420-834/14

2637/14

w trakcie oceny

     

589

MJWPU.420-835/14

3145/14

w trakcie oceny

     

590

MJWPU.420-836/14

2559/14

w trakcie oceny

     

591

MJWPU.420-837/14

2587/14

w trakcie oceny

     

592

MJWPU.420-838/14

2527/14

w trakcie oceny

     

593

MJWPU.420-839/14

2907/14

w trakcie oceny

     

594

MJWPU.420-840/14

2636/14

w trakcie oceny

     

595

MJWPU.420-841/14

2947/14

w trakcie oceny

     

596

MJWPU.420-842/14

3213/14

w trakcie oceny

     

597

MJWPU.420-843/14

2936/14

w trakcie oceny

     

598

MJWPU.420-844/14

3204/14

w trakcie oceny

     

599

MJWPU.420-845/14

3049/14

w trakcie oceny

     

600

MJWPU.420-846/14

3197/14

w trakcie oceny

     

601

MJWPU.420-847/14

3210/14

w trakcie oceny

     

602

MJWPU.420-848/14

3090/14

w trakcie oceny

     

603

MJWPU.420-849/14

3233/14

w trakcie oceny

     

604

MJWPU.420-850/14

2959/14

w trakcie oceny

     

605

MJWPU.420-851/14

3055/14

w trakcie oceny

     

606

MJWPU.420-852/14

3190/14

w trakcie oceny

     

607

MJWPU.420-853/14

2531/14

w trakcie oceny

     

608

MJWPU.420-854/14

2611/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

609

MJWPU.420-855/14

3043/14

w trakcie oceny

     

610

MJWPU.420-856/14

2570/14

w trakcie oceny

     

611

MJWPU.420-857/14

3057/14

w trakcie oceny

     

612

MJWPU.420-858/14

3131/14

w trakcie oceny

     

613

MJWPU.420-859/14

2550/14

w trakcie oceny

     

614

MJWPU.420-860/14

2828/14

w trakcie oceny

     

615

MJWPU.420-861/14

2998/14

w trakcie oceny

     

616

MJWPU.420-862/14

3119/14

w trakcie oceny

     

617

MJWPU.420-863/14

2839/14

w trakcie oceny

     

618

MJWPU.420-864/14

2608/14

w trakcie oceny

     

619

MJWPU.420-865/14

2634/14

w trakcie oceny

     

620

MJWPU.420-866/14

3123/14

w trakcie oceny

     

621

MJWPU.420-867/14

2581/14

w trakcie oceny

     

622

MJWPU.420-868/14

3075/14

w trakcie oceny

     

623

MJWPU.420-869/14

2996/14

w trakcie oceny

     

624

MJWPU.420-870/14

3079/14

w trakcie oceny

     

625

MJWPU.420-871/14

2562/14

w trakcie oceny

     

626

MJWPU.420-872/14

3169/14

w trakcie oceny

     

627

MJWPU.420-873/14

2820/14

w trakcie oceny

     

628

MJWPU.420-874/14

2613/14

w trakcie oceny

     

629

MJWPU.420-875/14

3230/14

w trakcie oceny

     

630

MJWPU.420-876/14

3120/14

w trakcie oceny

     

631

MJWPU.420-877/14

2582/14

w trakcie oceny

     

632

MJWPU.420-878/14

3186/14

w trakcie oceny

     

633

MJWPU.420-879/14

3008/14

w trakcie oceny

     

634

MJWPU.420-880/14

2929/14

w trakcie oceny

     

635

MJWPU.420-881/14

3217/14

w trakcie oceny

     

636

MJWPU.420-882/14

2511/14

w trakcie oceny

     

637

MJWPU.420-883/14

3089/14

w trakcie oceny

     

638

MJWPU.420-884/14

3171/14

w trakcie oceny

     

639

MJWPU.420-885/14

3097/14

w trakcie oceny

     

640

MJWPU.420-886/14

3045/14

w trakcie oceny

     

641

MJWPU.420-887/14

2575/14

w trakcie oceny

     

642

MJWPU.420-888/14

2812/14

w trakcie oceny

     

643

MJWPU.420-889/14

2609/14

w trakcie oceny

     

644

MJWPU.420-890/14

3010/14

w trakcie oceny

     

645

MJWPU.420-891/14

2889/14

w trakcie oceny

     

646

MJWPU.420-892/14

3116/14

w trakcie oceny

     

647

MJWPU.420-893/14

3211/14

w trakcie oceny

     

648

MJWPU.420-894/14

3206/14

w trakcie oceny

     

649

MJWPU.420-895/14

2549/14

w trakcie oceny

     

650

MJWPU.420-896/14

3154/14

w trakcie oceny

     

651

MJWPU.420-897/14

3134/14

w trakcie oceny

     

652

MJWPU.420-898/14

3007/14

w trakcie oceny

     

653

MJWPU.420-899/14

3065/14

w trakcie oceny

     

654

MJWPU.420-900/14

3207/14

w trakcie oceny

     

655

MJWPU.420-901/14

3222/14

w trakcie oceny

     

656

MJWPU.420-902/14

3013/14

w trakcie oceny

     

657

MJWPU.420-903/14

2599/14

w trakcie oceny

     

658

MJWPU.420-904/14

3020/14

w trakcie oceny

     

659

MJWPU.420-905/14

2706/14

w trakcie oceny

     

660

MJWPU.420-906/14

3113/14

w trakcie oceny

     

661

MJWPU.420-907/14

2717/14

w trakcie oceny

     

662

MJWPU.420-908/14

3128/14

w trakcie oceny

     

663

MJWPU.420-909/14

2977/14

w trakcie oceny

     

664

MJWPU.420-910/14

2953/14

w trakcie oceny

     

665

MJWPU.420-911/14

2854/14

w trakcie oceny

     

666

MJWPU.420-912/14

2555/14

w trakcie oceny

     

667

MJWPU.420-913/14

3166/14

w trakcie oceny

     

668

MJWPU.420-914/14

2971/14

w trakcie oceny

     

669

MJWPU.420-915/14

2591/14

w trakcie oceny

     

670

MJWPU.420-916/14

2725/14

w trakcie oceny

     

671

MJWPU.420-917/14

2956/14

w trakcie oceny

     

672

MJWPU.420-918/14

3182/14

w trakcie oceny

     

673

MJWPU.420-919/14

3152/14

w trakcie oceny

     

674

MJWPU.420-920/14

3091/14

w trakcie oceny

     

675

MJWPU.420-921/14

3209/14

w trakcie oceny

     

676

MJWPU.420-922/14

3083/14

w trakcie oceny

     

677

MJWPU.420-923/14

3231/14

w trakcie oceny

     

678

MJWPU.420-924/14

3125/14

w trakcie oceny

     

679

MJWPU.420-925/14

3143/14

w trakcie oceny

     

680

MJWPU.420-926/14

3155/14

w trakcie oceny

     

681

MJWPU.420-927/14

2588/14

w trakcie oceny

     

682

MJWPU.420-928/14

3027/14

w trakcie oceny

     

683

MJWPU.420-929/14

3047/14

w trakcie oceny

     

684

MJWPU.420-930/14

3137/14

w trakcie oceny

     

685

MJWPU.420-931/14

2537/14

w trakcie oceny

     

686

MJWPU.420-932/14

3046/14

w trakcie oceny

     

687

MJWPU.420-933/14

3200/14

w trakcie oceny

     

688

MJWPU.420-934/14

2965/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

689

MJWPU.420-935/14

3229/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

690

MJWPU.420-936/14

3012/14

w trakcie oceny

     

691

MJWPU.420-937/14

3189/14

w trakcie oceny

     

692

MJWPU.420-938/14

2975/14

w trakcie oceny

     

693

MJWPU.420-939/14

3016/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

694

MJWPU.420-940/14

3181/14

w trakcie oceny

     

695

MJWPU.420-941/14

2966/14

w trakcie oceny

     

696

MJWPU.420-942/14

3019/14

w trakcie oceny

     

697

MJWPU.420-943/14

2979/14

w trakcie oceny

     

698

MJWPU.420-944/14

3071/14

w trakcie oceny

     

699

MJWPU.420-945/14

2970/14

w trakcie oceny

     

700

MJWPU.420-946/14

2976/14

w trakcie oceny

     

701

MJWPU.420-947/14

3142/14

w trakcie oceny

     

702

MJWPU.420-948/14

3035/14

pozytywna

w trakcie oceny

   

703

MJWPU.420-949/14

3212/14

w trakcie oceny

     

704

MJWPU.420-950/14

3124/14

w trakcie oceny

     

705

MJWPU.420-951/14

2995/14

w trakcie oceny

     

706

MJWPU.420-952/14

2696/14

w trakcie oceny

     

707

MJWPU.420-953/14

2920/14

w trakcie oceny

     

708

MJWPU.420-954/14

3000/14

w trakcie oceny

     

709

MJWPU.420-955/14

2720/14

w trakcie oceny

     

710

MJWPU.420-956/14

2941/14

w trakcie oceny

     

711

MJWPU.420-957/14

2733/14

w trakcie oceny

     

712

MJWPU.420-958/14

3167/14

w trakcie oceny

     

713

MJWPU.420-959/14

3100/14

w trakcie oceny

     

714

MJWPU.420-960/14

2744/14

w trakcie oceny

     

715

MJWPU.420-961/14

2593/14

w trakcie oceny

     

716

MJWPU.420-962/14

3215/14

w trakcie oceny

     

717

MJWPU.420-963/14

2772/14

w trakcie oceny

     

718

MJWPU.420-964/14

2807/14

w trakcie oceny

     

719

MJWPU.420-965/14

2776/14

w trakcie oceny

     

720

MJWPU.420-966/14

2961/14

w trakcie oceny

     

721

MJWPU.420-967/14

3111/14

w trakcie oceny

     

722

MJWPU.420-968/14

3178/14

w trakcie oceny

     

723

MJWPU.420-969/14

3175/14

w trakcie oceny

     

724

MJWPU.420-970/14

2730/14

w trakcie oceny

     

725

MJWPU.420-971/14

3223/14

w trakcie oceny

     

726

MJWPU.420-972/14

2675/14

w trakcie oceny

     

727

MJWPU.420-973/14

3220/14

w trakcie oceny

     

728

MJWPU.420-974/14

2974/14

w trakcie oceny

     

729

MJWPU.420-975/14

3235/14

w trakcie oceny

     

730

MJWPU.420-976/14

2997/14

w trakcie oceny

     

731

MJWPU.420-977/14

2897/14

w trakcie oceny

     

732

MJWPU.420-978/14

2867/14

w trakcie oceny

     

733

MJWPU.420-979/14

3067/14

w trakcie oceny

     

734

MJWPU.420-980/14

2554/14

w trakcie oceny

     

735

MJWPU.420-981/14

3226/14

w trakcie oceny

     

736

MJWPU.420-982/14

2781/14

w trakcie oceny

     

737

MJWPU.420-983/14

2556/14

w trakcie oceny

     

738

MJWPU.420-984/14

2748/14

w trakcie oceny

     

739

MJWPU.420-985/14

2369/14

w trakcie oceny

     

740

MJWPU.420-986/14

3104/14

w trakcie oceny

     

741

MJWPU.420-987/14

3051/14

w trakcie oceny

     

742

MJWPU.420-988/14

2623/14

w trakcie oceny

     

743

MJWPU.420-989/14

3009/14

w trakcie oceny

     

744

MJWPU.420-990/14

3029/14

w trakcie oceny

     

745

MJWPU.420-991/14

2870/14

w trakcie oceny

     

746

MJWPU.420-992/14

2800/14

w trakcie oceny

     
.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.