Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Status wniosków w ocenie RPOWM/1.5/1/2014 stan na 31.10.2014r

Informacja dotycząca oceny wniosków na dzień 31 października 2014 r., złożonych
w odpowiedzi na nabór wniosków z działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”, realizowany w trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji - nr konkursu RPOWM/1.5/1/2014, w okresie od 30 lipca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r., z alokacją na poziomie 6 mln EUR. Złożono – 746 wniosków,  na kwotę dofinansowania z EFRR – 359 427 734, 96 PLN.

RPOWM/1.5/1/2014 - Rozwój przedsiębiorczości
  Informacja o przebiegu oceny formalnej Informacja o przebiegu oceny merytorycznej 
Lp. Sygnatura Numer kanc. Informacja o przebiegu oceny formalnej ocena wykonalności ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna  ocena strategiczna
1 MJWPU.420-244/14 2276/14 negatywna      
2 MJWPU.420-245/14 2297/14 negatywna      
3 MJWPU.420-248/14 2318/14 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
4 MJWPU.420-249/14 2319/14 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
5 MJWPU.420-250/14 2317/14 pozytywna w trakcie oceny    
6 MJWPU.420-251/14 2385/14 pozytywna w trakcie oceny    
7 MJWPU.420-252/14 2390/14 pozytywna w trakcie oceny    
8 MJWPU.420-253/14 2416/14 negatywna      
9 MJWPU.420-254/14 2334/14 pozytywna w trakcie oceny    
10 MJWPU.420-255/14 2399/14 negatywna      
11 MJWPU.420-256/14 2423/14 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
12 MJWPU.420-257/14 2406/14 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
13 MJWPU.420-258/14 2426/14 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
14 MJWPU.420-259/14 2435/14 pozytywna pozytywna w trakcie oceny  zakończona
15 MJWPU.420-260/14 2403/14 w trakcie oceny      
16 MJWPU.420-261/14 2448/14 w trakcie oceny      
17 MJWPU.420-262/14 2408/14 pozytywna w trakcie oceny    
18 MJWPU.420-263/14 2460/14 w trakcie oceny      
19 MJWPU.420-264/14 2442/14 w trakcie oceny      
20 MJWPU.420-265/14 2440/14 w trakcie oceny      
21 MJWPU.420-266/14 2441/14 w trakcie oceny      
22 MJWPU.420-267/14 2397/14 w trakcie oceny      
23 MJWPU.420-268/14 2475/14 w trakcie oceny      
24 MJWPU.420-269/14 2506/14 w trakcie oceny      
25 MJWPU.420-270/14 2486/14 w trakcie oceny      
26 MJWPU.420-271/14 2775/14 w trakcie oceny      
27 MJWPU.420-272/14 2681/14 pozytywna w trakcie oceny    
28 MJWPU.420-273/14 2751/14 pozytywna w trakcie oceny    
29 MJWPU.420-274/14 2404/14 pozytywna w trakcie oceny    
30 MJWPU.420-275/14 2465/14 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
31 MJWPU.420-276/14 2578/14 w trakcie oceny      
32 MJWPU.420-277/14 2447/14 w trakcie oceny      
33 MJWPU.420-278/14 2678/14 negatywna      
34 MJWPU.420-279/14 3102/14 w trakcie oceny      
35 MJWPU.420-280/14 2498/14 w trakcie oceny      
36 MJWPU.420-281/14 2443/14 w trakcie oceny      
37 MJWPU.420-282/14 2592/14 pozytywna w trakcie oceny    
38 MJWPU.420-283/14 2708/14 pozytywna w trakcie oceny    
39 MJWPU.420-284/14 2455/14 pozytywna pozytywna w trakcie oceny zakończona
40 MJWPU.420-285/14 2857/14 pozytywna w trakcie oceny    
41 MJWPU.420-286/14 2756/14 pozytywna w trakcie oceny    
42 MJWPU.420-287/14 2604/14 pozytywna w trakcie oceny    
43 MJWPU.420-288/14 2411/14 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
44 MJWPU.420-289/14 2434/14 w trakcie oceny      
45 MJWPU.420-290/14 2433/14 pozytywna w trakcie oceny    
46 MJWPU.420-291/14 2684/14 pozytywna w trakcie oceny    
47 MJWPU.420-292/14 2457/14 pozytywna w trakcie oceny    
48 MJWPU.420-293/14 2958/14 pozytywna w trakcie oceny    
49 MJWPU.420-294/14 2530/14 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
50 MJWPU.420-295/14 2453/14 pozytywna w trakcie oceny    
51 MJWPU.420-296/14 2833/14 pozytywna w trakcie oceny    
52 MJWPU.420-297/14 2843/14 w trakcie oceny      
53 MJWPU.420-298/14 2543/14 pozytywna w trakcie oceny    
54 MJWPU.420-299/14 2515/14 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
55 MJWPU.420-300/14 2505/14 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
56 MJWPU.420-301/14 2633/14 w trakcie oceny      
57 MJWPU.420-302/14 3133/14 w trakcie oceny      
58 MJWPU.420-303/14 2671/14 w trakcie oceny      
59 MJWPU.420-304/14 2557/14 w trakcie oceny      
60 MJWPU.420-305/14 2454/14 w trakcie oceny      
61 MJWPU.420-306/14 2793/14 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
62 MJWPU.420-307/14 2487/14 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
63 MJWPU.420-308/14 2923/14 pozytywna w trakcie oceny    
64 MJWPU.420-309/14 2674/14 negatywna      
65 MJWPU.420-310/14 2785/14 w trakcie oceny      
66 MJWPU.420-311/14 2818/14 pozytywna w trakcie oceny    
67 MJWPU.420-312/14 2513/14 w trakcie oceny      
68 MJWPU.420-313/14 2507/14 w trakcie oceny      
69 MJWPU.420-314/14 2722/14 w trakcie oceny      
70 MJWPU.420-315/14 2973/14 w trakcie oceny      
71 MJWPU.420-316/14 2913/14 w trakcie oceny      
72 MJWPU.420-317/14 2743/14 w trakcie oceny      
73 MJWPU.420-318/14 2866/14 w trakcie oceny      
74 MJWPU.420-319/14 2528/14 w trakcie oceny      
75 MJWPU.420-320/14 2521/14 negatywna      
76 MJWPU.420-321/14 2503/14 w trakcie oceny      
77 MJWPU.420-322/14 3003/14 pozytywna pozytywna zakończona w trakcie oceny
78 MJWPU.420-323/14 3011/14 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
79 MJWPU.420-324/14 2508/14 w trakcie oceny      
80 MJWPU.420-325/14 2461/14 w trakcie oceny      
81 MJWPU.420-326/14 2932/14 w trakcie oceny      
82 MJWPU.420-327/14 2484/14 w trakcie oceny      
83 MJWPU.420-328/14 2692/14 w trakcie oceny      
84 MJWPU.420-329/14 2638/14 w trakcie oceny      
85 MJWPU.420-330/14 2595/14 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
86 MJWPU.420-331/14 2848/14 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
87 MJWPU.420-332/14 2711/14 negatywna      
88 MJWPU.420-333/14 2824/14 w trakcie oceny      
89 MJWPU.420-334/14 2576/14 pozytywna w trakcie oceny    
90 MJWPU.420-335/14 2858/14 pozytywna w trakcie oceny    
91 MJWPU.420-336/14 2863/14 w trakcie oceny      
92 MJWPU.420-337/14 2693/14 w trakcie oceny      
93 MJWPU.420-338/14 2859/14 w trakcie oceny      
94 MJWPU.420-339/14 2851/14 w trakcie oceny      
95 MJWPU.420-340/14 3118/14 pozytywna w trakcie oceny    
96 MJWPU.420-341/14 2999/14 w trakcie oceny      
97 MJWPU.420-342/14 2479/14 pozytywna w trakcie oceny    
98 MJWPU.420-343/14 2621/14 pozytywna w trakcie oceny    
99 MJWPU.420-344/14 2992/14 w trakcie oceny      
100 MJWPU.420-345/14 2620/14 w trakcie oceny      
101 MJWPU.420-346/14 2791/14 w trakcie oceny      
102 MJWPU.420-347/14 2630/14 w trakcie oceny      
103 MJWPU.420-348/14 2969/14 w trakcie oceny      
104 MJWPU.420-349/14 3076/14 negatywna      
105 MJWPU.420-350/14 2541/14 w trakcie oceny      
106 MJWPU.420-351/14 2955/14 w trakcie oceny      
107 MJWPU.420-352/14 2740/14 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
108 MJWPU.420-353/14 2830/14 negatywna      
109 MJWPU.420-354/14 2721/14 pozytywna w trakcie oceny    
110 MJWPU.420-355/14 2796/14 w trakcie oceny      
111 MJWPU.420-356/14 2860/14 w trakcie oceny      
112 MJWPU.420-357/14 3033/14 pozytywna w trakcie oceny    
113 MJWPU.420-358/14 2624/14 pozytywna w trakcie oceny    
114 MJWPU.420-359/14 2673/14 w trakcie oceny      
115 MJWPU.420-360/14 2786/14 w trakcie oceny      
116 MJWPU.420-361/14 3147/14 pozytywna w trakcie oceny    
117 MJWPU.420-362/14 2968/14 negatywna      
118 MJWPU.420-363/14 2649/14 w trakcie oceny      
119 MJWPU.420-364/14 2648/14 w trakcie oceny      
120 MJWPU.420-365/14 2887/14 w trakcie oceny      
121 MJWPU.420-366/14 2877/14 w trakcie oceny      
122 MJWPU.420-367/14 2902/14 pozytywna w trakcie oceny    
123 MJWPU.420-368/14 2732/14 w trakcie oceny      
124 MJWPU.420-369/14 2777/14 pozytywna w trakcie oceny    
125 MJWPU.420-370/14 2855/14 w trakcie oceny      
126 MJWPU.420-371/14 2806/14 w trakcie oceny      
127 MJWPU.420-372/14 2829/14 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
128 MJWPU.420-373/14 2938/14 pozytywna w trakcie oceny    
129 MJWPU.420-374/14 2548/14 pozytywna w trakcie oceny    
130 MJWPU.420-375/14 2471/14 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
131 MJWPU.420-376/14 2691/14 pozytywna w trakcie oceny    
132 MJWPU.420-377/14 2482/14 pozytywna w trakcie oceny    
133 MJWPU.420-378/14 2661/14 negatywna      
134 MJWPU.420-379/14 2567/14 pozytywna w trakcie oceny    
135 MJWPU.420-380/14 2617/14 w trakcie oceny      
136 MJWPU.420-381/14 2579/14 w trakcie oceny      
137 MJWPU.420-382/14 2989/14 w trakcie oceny      
138 MJWPU.420-383/14 2718/14 negatywna      
139 MJWPU.420-384/14 2746/14 negatywna      
140 MJWPU.420-385/14 2687/14 w trakcie oceny      
141 MJWPU.420-387/14 2517/14 pozytywna w trakcie oceny    
142 MJWPU.420-388/14 3006/14 w trakcie oceny      
143 MJWPU.420-389/14 2686/14 negatywna      
144 MJWPU.420-390/14 2845/14 pozytywna w trakcie oceny    
145 MJWPU.420-391/14 2542/14 negatywna      
146 MJWPU.420-392/14 3077/14 w trakcie oceny      
147 MJWPU.420-393/14 2782/14 negatywna      
148 MJWPU.420-394/14 2631/14 pozytywna w trakcie oceny    
149 MJWPU.420-395/14 2822/14 negatywna      
150 MJWPU.420-396/14 2837/14 w trakcie oceny      
151 MJWPU.420-397/14 2794/14 w trakcie oceny      
152 MJWPU.420-398/14 3036/14 w trakcie oceny      
153 MJWPU.420-399/14 2654/14 w trakcie oceny      
154 MJWPU.420-400/14 3039/14 w trakcie oceny      
155 MJWPU.420-401/14 3141/14 pozytywna w trakcie oceny    
156 MJWPU.420-402/14 2814/14 w trakcie oceny      
157 MJWPU.420-403/14 2790/14 w trakcie oceny      
158 MJWPU.420-404/14 2797/14 w trakcie oceny      
159 MJWPU.420-405/14 2540/14 w trakcie oceny      
160 MJWPU.420-406/14 2495/14 w trakcie oceny      
161 MJWPU.420-407/14 2462/14 w trakcie oceny      
162 MJWPU.420-408/14 2497/14 w trakcie oceny      
163 MJWPU.420-409/14 2483/14 w trakcie oceny      
164 MJWPU.420-410/14 2519/14 w trakcie oceny      
165 MJWPU.420-411/14 2689/14 w trakcie oceny      
166 MJWPU.420-412/14 2768/14 pozytywna w trakcie oceny    
167 MJWPU.420-413/14 2801/14 w trakcie oceny      
168 MJWPU.420-414/14 2874/14 w trakcie oceny      
169 MJWPU.420-415/14 2738/14 w trakcie oceny      
170 MJWPU.420-416/14 2871/14 w trakcie oceny      
171 MJWPU.420-417/14 2589/14 w trakcie oceny      
172 MJWPU.420-418/14 2886/14 w trakcie oceny      
173 MJWPU.420-419/14 2805/14 w trakcie oceny      
174 MJWPU.420-420/14 3040/14 w trakcie oceny      
175 MJWPU.420-421/14 3264/14 negatywna      
176 MJWPU.420-422/14 2641/14 w trakcie oceny      
177 MJWPU.420-423/14 2547/14 w trakcie oceny      
178 MJWPU.420-424/14 2529/14 w trakcie oceny      
179 MJWPU.420-425/14 2422/14 w trakcie oceny      
180 MJWPU.420-426/14 2935/14 w trakcie oceny      
181 MJWPU.420-427/14 2836/14 w trakcie oceny      
182 MJWPU.420-428/14 2862/14 w trakcie oceny      
183 MJWPU.420-429/14 3044/14 w trakcie oceny      
184 MJWPU.420-430/14 3030/14 w trakcie oceny      
185 MJWPU.420-431/14 2500/14 w trakcie oceny      
186 MJWPU.420-432/14 2878/14 w trakcie oceny      
187 MJWPU.420-433/14 2745/14 w trakcie oceny      
188 MJWPU.420-434/14 2769/14 w trakcie oceny      
189 MJWPU.420-435/14 2888/14 w trakcie oceny      
190 MJWPU.420-436/14 2950/14 w trakcie oceny      
191 MJWPU.420-437/14 2937/14 w trakcie oceny      
192 MJWPU.420-438/14 2914/14 w trakcie oceny      
193 MJWPU.420-439/14 2940/14 w trakcie oceny      
194 MJWPU.420-440/14 2651/14 w trakcie oceny      
195 MJWPU.420-441/14 2504/14 w trakcie oceny      
196 MJWPU.420-442/14 2872/14 w trakcie oceny      
197 MJWPU.420-443/14 2606/14 w trakcie oceny      
198 MJWPU.420-444/14 2714/14 w trakcie oceny      
199 MJWPU.420-445/14 2709/14 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
200 MJWPU.420-446/14 2607/14 w trakcie oceny      
201 MJWPU.420-447/14 2664/14 pozytywna w trakcie oceny    
202 MJWPU.420-448/14 2890/14 w trakcie oceny      
203 MJWPU.420-449/14 2665/14 w trakcie oceny      
204 MJWPU.420-450/14 2602/14 w trakcie oceny      
205 MJWPU.420-451/14 2924/14 pozytywna pozytywna w trakcie oceny zakończona
206 MJWPU.420-452/14 2561/14 w trakcie oceny      
207 MJWPU.420-453/14 2662/14 w trakcie oceny      
208 MJWPU.420-454/14 2809/14 w trakcie oceny      
209 MJWPU.420-455/14 2632/14 w trakcie oceny      
210 MJWPU.420-456/14 2792/14 w trakcie oceny      
211 MJWPU.420-457/14 2810/14 w trakcie oceny      
212 MJWPU.420-458/14 2481/14 w trakcie oceny      
213 MJWPU.420-459/14 2891/14 w trakcie oceny      
214 MJWPU.420-460/14 2439/14 w trakcie oceny      
215 MJWPU.420-461/14 2850/14 w trakcie oceny      
216 MJWPU.420-462/14 2904/14 w trakcie oceny      
217 MJWPU.420-463/14 2652/14 w trakcie oceny      
218 MJWPU.420-464/14 3056/14 w trakcie oceny      
219 MJWPU.420-465/14 3053/14 w trakcie oceny      
220 MJWPU.420-466/14 2466/14 w trakcie oceny      
221 MJWPU.420-467/14 3194/14 w trakcie oceny      
222 MJWPU.420-468/14 2510/14 w trakcie oceny      
223 MJWPU.420-469/14 2573/14 negatywna      
224 MJWPU.420-470/14 2546/14 w trakcie oceny      
225 MJWPU.420-471/14 2538/14 w trakcie oceny      
226 MJWPU.420-472/14 2536/14 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
227 MJWPU.420-473/14 2779/14 w trakcie oceny      
228 MJWPU.420-474/14 2493/14 w trakcie oceny      
229 MJWPU.420-475/14 2846/14 w trakcie oceny      
230 MJWPU.420-476/14 2712/14 w trakcie oceny      
231 MJWPU.420-477/14 2512/14 w trakcie oceny      
232 MJWPU.420-478/14 2663/14 w trakcie oceny      
233 MJWPU.420-479/14 2477/14 w trakcie oceny      
234 MJWPU.420-480/14 2520/14 w trakcie oceny      
235 MJWPU.420-481/14 2478/14 w trakcie oceny      
236 MJWPU.420-482/14 2948/14 w trakcie oceny      
237 MJWPU.420-483/14 2906/14 w trakcie oceny      
238 MJWPU.420-484/14 2533/14 w trakcie oceny      
239 MJWPU.420-485/14 2650/14 w trakcie oceny      
240 MJWPU.420-486/14 3195/14 w trakcie oceny      
241 MJWPU.420-487/14 2988/14 w trakcie oceny      
242 MJWPU.420-488/14 3110/14 w trakcie oceny      
243 MJWPU.420-489/14 2458/14 w trakcie oceny      
244 MJWPU.420-490/14 2590/14 w trakcie oceny      
245 MJWPU.420-491/14 2643/14 w trakcie oceny      
246 MJWPU.420-492/14 2585/14 pozytywna w trakcie oceny    
247 MJWPU.420-493/14 2642/14 w trakcie oceny      
248 MJWPU.420-494/14 2931/14 pozytywna w trakcie oceny    
249 MJWPU.420-495/14 2597/14 w trakcie oceny      
250 MJWPU.420-496/14 2927/14 w trakcie oceny      
251 MJWPU.420-497/14 2586/14 w trakcie oceny      
252 MJWPU.420-498/14 3228/14 w trakcie oceny      
253 MJWPU.420-499/14 3087/14 w trakcie oceny      
254 MJWPU.420-500/14 3177/14 w trakcie oceny      
255 MJWPU.420-501/14 2703/14 pozytywna w trakcie oceny    
256 MJWPU.420-502/14 2683/14 w trakcie oceny      
257 MJWPU.420-503/14 2551/14 w trakcie oceny      
258 MJWPU.420-504/14 2909/14 w trakcie oceny      
259 MJWPU.420-505/14 3144/14 w trakcie oceny      
260 MJWPU.420-506/14 3061/14 w trakcie oceny      
261 MJWPU.420-507/14 2774/14 w trakcie oceny      
262 MJWPU.420-508/14 3058/14 w trakcie oceny      
263 MJWPU.420-509/14 3041/14 w trakcie oceny      
264 MJWPU.420-510/14 3080/14 w trakcie oceny      
265 MJWPU.420-511/14 2697/14 w trakcie oceny      
266 MJWPU.420-512/14 3107/14 w trakcie oceny      
267 MJWPU.420-513/14 3064/14 w trakcie oceny      
268 MJWPU.420-514/14 2831/14 w trakcie oceny      
269 MJWPU.420-515/14 2525/14 w trakcie oceny      
270 MJWPU.420-516/14 2625/14 w trakcie oceny      
271 MJWPU.420-517/14 2666/14 negatywna      
272 MJWPU.420-518/14 3121/14 w trakcie oceny      
273 MJWPU.420-519/14 2783/14 w trakcie oceny      
274 MJWPU.420-520/14 2695/14 pozytywna w trakcie oceny    
275 MJWPU.420-521/14 3094/14 w trakcie oceny      
276 MJWPU.420-522/14 2789/14 w trakcie oceny      
277 MJWPU.420-523/14 3188/14 negatywna      
278 MJWPU.420-524/14 2811/14 w trakcie oceny      
279 MJWPU.420-525/14 2707/14 w trakcie oceny      
280 MJWPU.420-526/14 2713/14 w trakcie oceny      
281 MJWPU.420-527/14 2918/14 w trakcie oceny      
282 MJWPU.420-528/14 2766/14 w trakcie oceny      
283 MJWPU.420-529/14 2984/14 w trakcie oceny      
284 MJWPU.420-530/14 3059/14 w trakcie oceny      
285 MJWPU.420-531/14 2545/14 w trakcie oceny      
286 MJWPU.420-532/14 2560/14 w trakcie oceny      
287 MJWPU.420-533/14 2580/14 w trakcie oceny      
288 MJWPU.420-534/14 2882/14 w trakcie oceny      
289 MJWPU.420-535/14 3159/14 w trakcie oceny      
290 MJWPU.420-536/14 2565/14 w trakcie oceny      
291 MJWPU.420-537/14 2568/14 w trakcie oceny      
292 MJWPU.420-538/14 2619/14 w trakcie oceny      
293 MJWPU.420-539/14 3106/14 w trakcie oceny      
294 MJWPU.420-540/14 2734/14 w trakcie oceny      
295 MJWPU.420-541/14 2677/14 negatywna      
296 MJWPU.420-542/14 2469/14 w trakcie oceny      
297 MJWPU.420-543/14 2925/14 negatywna      
298 MJWPU.420-544/14 2626/14 w trakcie oceny      
299 MJWPU.420-545/14 2760/14 w trakcie oceny      
300 MJWPU.420-546/14 2991/14 w trakcie oceny      
301 MJWPU.420-547/14 3138/14 w trakcie oceny      
302 MJWPU.420-548/14 2535/14 w trakcie oceny      
303 MJWPU.420-549/14 2699/14 w trakcie oceny      
304 MJWPU.420-550/14 2852/14 w trakcie oceny      
305 MJWPU.420-551/14 2698/14 w trakcie oceny      
306 MJWPU.420-552/14 2879/14 w trakcie oceny      
307 MJWPU.420-553/14 2930/14 w trakcie oceny      
308 MJWPU.420-554/14 2763/14 w trakcie oceny      
309 MJWPU.420-555/14 3148/14 w trakcie oceny      
310 MJWPU.420-556/14 2739/14 w trakcie oceny      
311 MJWPU.420-557/14 3174/14 w trakcie oceny      
312 MJWPU.420-558/14 2615/14 w trakcie oceny      
313 MJWPU.420-559/14 2603/14 w trakcie oceny      
314 MJWPU.420-560/14 2639/14 negatywna      
315 MJWPU.420-561/14 2747/14 w trakcie oceny      
316 MJWPU.420-562/14 3193/14 w trakcie oceny      
317 MJWPU.420-563/14 2614/14 w trakcie oceny      
318 MJWPU.420-564/14 2765/14 pozytywna w trakcie oceny    
319 MJWPU.420-565/14 2799/14 w trakcie oceny      
320 MJWPU.420-566/14 2653/14 w trakcie oceny      
321 MJWPU.420-567/14 2668/14 w trakcie oceny      
322 MJWPU.420-568/14 2759/14 w trakcie oceny      
323 MJWPU.420-569/14 2682/14 w trakcie oceny      
324 MJWPU.420-570/14 2757/14 w trakcie oceny      
325 MJWPU.420-571/14 2640/14 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
326 MJWPU.420-572/14 2764/14 w trakcie oceny      
327 MJWPU.420-573/14 2753/14 w trakcie oceny      
328 MJWPU.420-574/14 2544/14 w trakcie oceny      
329 MJWPU.420-575/14 2762/14 w trakcie oceny      
330 MJWPU.420-576/14 2841/14 w trakcie oceny      
331 MJWPU.420-577/14 2922/14 w trakcie oceny      
332 MJWPU.420-578/14 2934/14 w trakcie oceny      
333 MJWPU.420-579/14 2685/14 w trakcie oceny      
334 MJWPU.420-580/14 3164/14 w trakcie oceny      
335 MJWPU.420-581/14 3096/14 w trakcie oceny      
336 MJWPU.420-582/14 2618/14 w trakcie oceny      
337 MJWPU.420-583/14 2584/14 w trakcie oceny      
338 MJWPU.420-584/14 3023/14 w trakcie oceny      
339 MJWPU.420-585/14 2819/14 pozytywna w trakcie oceny    
340 MJWPU.420-586/14 3024/14 w trakcie oceny      
341 MJWPU.420-587/14 3038/14 pozytywna w trakcie oceny    
342 MJWPU.420-588/14 3157/14 w trakcie oceny      
343 MJWPU.420-589/14 2911/14 w trakcie oceny      
344 MJWPU.420-590/14 2564/14 w trakcie oceny      
345 MJWPU.420-591/14 2566/14 w trakcie oceny      
346 MJWPU.420-592/14 3042/14 negatywna      
347 MJWPU.420-593/14 2916/14 w trakcie oceny      
348 MJWPU.420-594/14 2574/14 w trakcie oceny      
349 MJWPU.420-595/14 2569/14 w trakcie oceny      
350 MJWPU.420-596/14 2773/14 w trakcie oceny      
351 MJWPU.420-597/14 2771/14 w trakcie oceny      
352 MJWPU.420-598/14 2835/14 w trakcie oceny      
353 MJWPU.420-599/14 3146/14 w trakcie oceny      
354 MJWPU.420-600/14 2957/14 pozytywna w trakcie oceny    
355 MJWPU.420-601/14 3227/14 pozytywna w trakcie oceny    
356 MJWPU.420-602/14 2750/14 pozytywna w trakcie oceny    
357 MJWPU.420-603/14 3127/14 w trakcie oceny      
358 MJWPU.420-604/14 2926/14 negatywna      
359 MJWPU.420-605/14 3151/14 pozytywna w trakcie oceny    
360 MJWPU.420-606/14 3184/14 negatywna      
361 MJWPU.420-607/14 3054/14 negatywna      
362 MJWPU.420-608/14 2896/14 w trakcie oceny      
363 MJWPU.420-609/14 2752/14 w trakcie oceny      
364 MJWPU.420-610/14 2838/14 w trakcie oceny      
365 MJWPU.420-611/14 2847/14 w trakcie oceny      
366 MJWPU.420-612/14 2903/14 w trakcie oceny      
367 MJWPU.420-613/14 2983/14 pozytywna w trakcie oceny    
368 MJWPU.420-614/14 2754/14 w trakcie oceny      
369 MJWPU.420-615/14 3153/14 w trakcie oceny      
370 MJWPU.420-616/14 2729/14 pozytywna w trakcie oceny    
371 MJWPU.420-617/14 3165/14 w trakcie oceny      
372 MJWPU.420-618/14 2728/14 w trakcie oceny      
373 MJWPU.420-619/14 2627/14 w trakcie oceny      
374 MJWPU.420-620/14 3066/14 w trakcie oceny      
375 MJWPU.420-621/14 2719/14 w trakcie oceny      
376 MJWPU.420-622/14 2861/14 w trakcie oceny      
377 MJWPU.420-623/14 2736/14 pozytywna w trakcie oceny    
378 MJWPU.420-624/14 2715/14 w trakcie oceny      
379 MJWPU.420-625/14 3021/14 w trakcie oceny      
380 MJWPU.420-626/14 2726/14 pozytywna w trakcie oceny    
381 MJWPU.420-627/14 2741/14 w trakcie oceny      
382 MJWPU.420-628/14 2939/14 w trakcie oceny      
383 MJWPU.420-629/14 2731/14 w trakcie oceny      
384 MJWPU.420-630/14 2788/14 w trakcie oceny      
385 MJWPU.420-631/14 2875/14 w trakcie oceny      
386 MJWPU.420-632/14 2917/14 w trakcie oceny      
387 MJWPU.420-633/14 2688/14 w trakcie oceny      
388 MJWPU.420-634/14 2853/14 w trakcie oceny      
389 MJWPU.420-635/14 2616/14 w trakcie oceny      
390 MJWPU.420-636/14 2893/14 w trakcie oceny      
391 MJWPU.420-637/14 2981/14 w trakcie oceny      
392 MJWPU.420-638/14 2735/14 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
393 MJWPU.420-639/14 2840/14 w trakcie oceny      
394 MJWPU.420-640/14 2982/14 w trakcie oceny      
395 MJWPU.420-641/14 3149/14 w trakcie oceny      
396 MJWPU.420-642/14 2647/14 w trakcie oceny      
397 MJWPU.420-643/14 2742/14 w trakcie oceny      
398 MJWPU.420-644/14 2908/14 w trakcie oceny      
399 MJWPU.420-645/14 3085/14 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
400 MJWPU.420-646/14 3105/14 w trakcie oceny      
401 MJWPU.420-647/14 2960/14 negatywna      
402 MJWPU.420-648/14 3015/14 w trakcie oceny      
403 MJWPU.420-649/14 2667/14 negatywna      
404 MJWPU.420-650/14 2921/14 pozytywna w trakcie oceny    
405 MJWPU.420-651/14 3050/14 pozytywna w trakcie oceny    
406 MJWPU.420-652/14 3185/14 negatywna      
407 MJWPU.420-653/14 3112/14 negatywna      
408 MJWPU.420-654/14 2963/14 w trakcie oceny      
409 MJWPU.420-655/14 2967/14 w trakcie oceny      
410 MJWPU.420-656/14 3196/14 w trakcie oceny      
411 MJWPU.420-657/14 2598/14 w trakcie oceny      
412 MJWPU.420-658/14 2672/14 w trakcie oceny      
413 MJWPU.420-659/14 3173/14 pozytywna w trakcie oceny    
414 MJWPU.420-660/14 3014/14 w trakcie oceny      
415 MJWPU.420-661/14 2945/14 w trakcie oceny      
416 MJWPU.420-662/14 3187/14 w trakcie oceny      
417 MJWPU.420-663/14 3126/14 pozytywna w trakcie oceny    
418 MJWPU.420-664/14 3093/14 w trakcie oceny      
419 MJWPU.420-665/14 3081/14 w trakcie oceny      
420 MJWPU.420-666/14 3114/14 w trakcie oceny      
421 MJWPU.420-667/14 3162/14 w trakcie oceny      
422 MJWPU.420-668/14 2901/14 pozytywna w trakcie oceny    
423 MJWPU.420-669/14 3179/14 w trakcie oceny      
424 MJWPU.420-670/14 3074/14 w trakcie oceny      
425 MJWPU.420-671/14 2419/14 w trakcie oceny      
426 MJWPU.420-672/14 3070/14 w trakcie oceny      
427 MJWPU.420-673/14 2816/14 w trakcie oceny      
428 MJWPU.420-674/14 3129/14 w trakcie oceny      
429 MJWPU.420-675/14 3199/14 w trakcie oceny      
430 MJWPU.420-676/14 3192/14 w trakcie oceny      
431 MJWPU.420-677/14 2986/14 w trakcie oceny      
432 MJWPU.420-678/14 2532/14 w trakcie oceny      
433 MJWPU.420-679/14 3037/14 w trakcie oceny      
434 MJWPU.420-680/14 2895/14 w trakcie oceny      
435 MJWPU.420-681/14 3032/14 w trakcie oceny      
436 MJWPU.420-682/14 2605/14 w trakcie oceny      
437 MJWPU.420-683/14 3136/14 w trakcie oceny      
438 MJWPU.420-684/14 2869/14 negatywna      
439 MJWPU.420-685/14 2915/14 w trakcie oceny      
440 MJWPU.420-686/14 2670/14 w trakcie oceny      
441 MJWPU.420-687/14 3001/14 w trakcie oceny      
442 MJWPU.420-688/14 3028/14 w trakcie oceny      
443 MJWPU.420-689/14 3018/14 w trakcie oceny      
444 MJWPU.420-690/14 2534/14 negatywna      
445 MJWPU.420-691/14 3062/14 w trakcie oceny      
446 MJWPU.420-692/14 3225/14 negatywna      
447 MJWPU.420-693/14 2701/14 pozytywna w trakcie oceny    
448 MJWPU.420-694/14 3180/14 pozytywna w trakcie oceny    
449 MJWPU.420-695/14 2883/14 negatywna      
450 MJWPU.420-696/14 2900/14 pozytywna w trakcie oceny    
451 MJWPU.420-697/14 3168/14 pozytywna w trakcie oceny    
452 MJWPU.420-698/14 2954/14 w trakcie oceny      
453 MJWPU.420-699/14 3022/14 pozytywna w trakcie oceny    
454 MJWPU.420-700/14 2514/14 w trakcie oceny      
455 MJWPU.420-701/14 2577/14 w trakcie oceny      
456 MJWPU.420-702/14 3208/14 negatywna      
457 MJWPU.420-703/14 2823/14 pozytywna w trakcie oceny    
458 MJWPU.420-704/14 2881/14 w trakcie oceny      
459 MJWPU.420-705/14 2522/14 pozytywna w trakcie oceny    
460 MJWPU.420-706/14 3158/14 pozytywna w trakcie oceny    
461 MJWPU.420-707/14 2646/14 w trakcie oceny      
462 MJWPU.420-708/14 2676/14 pozytywna w trakcie oceny    
463 MJWPU.420-709/14 3098/14 w trakcie oceny      
464 MJWPU.420-710/14 3172/14 w trakcie oceny      
465 MJWPU.420-711/14 2885/14 pozytywna w trakcie oceny    
466 MJWPU.420-712/14 3132/14 w trakcie oceny      
467 MJWPU.420-713/14 2972/14 w trakcie oceny      
468 MJWPU.420-714/14 2628/14 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
469 MJWPU.420-715/14 2539/14 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
470 MJWPU.420-716/14 2518/14 w trakcie oceny      
471 MJWPU.420-717/14 3130/14 w trakcie oceny      
472 MJWPU.420-718/14 3117/14 w trakcie oceny      
473 MJWPU.420-719/14 2755/14 w trakcie oceny      
474 MJWPU.420-720/14 2933/14 pozytywna w trakcie oceny    
475 MJWPU.420-721/14 3084/14 pozytywna w trakcie oceny    
476 MJWPU.420-722/14 2501/14 pozytywna w trakcie oceny    
477 MJWPU.420-723/14 2509/14 w trakcie oceny      
478 MJWPU.420-724/14 2700/14 pozytywna w trakcie oceny    
479 MJWPU.420-725/14 2464/14 pozytywna w trakcie oceny    
480 MJWPU.420-726/14 2834/14 negatywna      
481 MJWPU.420-727/14 2723/14 pozytywna w trakcie oceny    
482 MJWPU.420-728/14 2656/14 pozytywna w trakcie oceny    
483 MJWPU.420-729/14 2727/14 pozytywna w trakcie oceny    
484 MJWPU.420-730/14 2944/14 negatywna      
485 MJWPU.420-731/14 2710/14 w trakcie oceny      
486 MJWPU.420-732/14 3191/14 w trakcie oceny      
487 MJWPU.420-733/14 3025/14 w trakcie oceny      
488 MJWPU.420-734/14 3236/14 negatywna      
489 MJWPU.420-735/14 2635/14 w trakcie oceny      
490 MJWPU.420-736/14 2629/14 w trakcie oceny      
491 MJWPU.420-737/14 2873/14 w trakcie oceny      
492 MJWPU.420-738/14 3219/14 w trakcie oceny      
493 MJWPU.420-739/14 2558/14 w trakcie oceny      
494 MJWPU.420-740/14 2679/14 w trakcie oceny      
495 MJWPU.420-741/14 2778/14 negatywna      
496 MJWPU.420-742/14 2815/14 w trakcie oceny      
497 MJWPU.420-743/14 2876/14 w trakcie oceny      
498 MJWPU.420-744/14 2949/14 w trakcie oceny      
499 MJWPU.420-745/14 2827/14 w trakcie oceny      
500 MJWPU.420-746/14 3214/14 w trakcie oceny      
501 MJWPU.420-747/14 3005/14 w trakcie oceny      
502 MJWPU.420-748/14 3139/14 w trakcie oceny      
503 MJWPU.420-749/14 2502/14 w trakcie oceny      
504 MJWPU.420-750/14 3122/14 w trakcie oceny      
505 MJWPU.420-751/14 2758/14 w trakcie oceny      
506 MJWPU.420-752/14 3218/14 w trakcie oceny      
507 MJWPU.420-753/14 2526/14 w trakcie oceny      
508 MJWPU.420-754/14 2524/14 negatywna      
509 MJWPU.420-755/14 2856/14 w trakcie oceny      
510 MJWPU.420-756/14 3017/14 w trakcie oceny      
511 MJWPU.420-757/14 3095/14 w trakcie oceny      
512 MJWPU.420-758/14 2817/14 w trakcie oceny      
513 MJWPU.420-759/14 2716/14 w trakcie oceny      
514 MJWPU.420-760/14 2596/14 w trakcie oceny      
515 MJWPU.420-761/14 3156/14 w trakcie oceny      
516 MJWPU.420-762/14 2784/14 w trakcie oceny      
517 MJWPU.420-763/14 2645/14 w trakcie oceny      
518 MJWPU.420-764/14 3088/14 w trakcie oceny      
519 MJWPU.420-765/14 2594/14 w trakcie oceny      
520 MJWPU.420-766/14 3205/14 w trakcie oceny      
521 MJWPU.420-767/14 3183/14 w trakcie oceny      
522 MJWPU.420-768/14 3052/14 w trakcie oceny      
523 MJWPU.420-769/14 2993/14 pozytywna pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
524 MJWPU.420-770/14 3221/14 w trakcie oceny      
525 MJWPU.420-771/14 2780/14 pozytywna w trakcie oceny    
526 MJWPU.420-772/14 2980/14 w trakcie oceny      
527 MJWPU.420-773/14 2563/14 w trakcie oceny      
528 MJWPU.420-774/14 3224/14 w trakcie oceny      
529 MJWPU.420-775/14 2864/14 w trakcie oceny      
530 MJWPU.420-776/14 2905/14 pozytywna w trakcie oceny    
531 MJWPU.420-777/14 2704/14 w trakcie oceny      
532 MJWPU.420-778/14 2583/14 w trakcie oceny      
533 MJWPU.420-779/14 2964/14 pozytywna w trakcie oceny    
534 MJWPU.420-780/14 2601/14 w trakcie oceny      
535 MJWPU.420-781/14 2798/14 w trakcie oceny      
536 MJWPU.420-782/14 3048/14 w trakcie oceny      
537 MJWPU.420-783/14 2849/14 w trakcie oceny      
538 MJWPU.420-784/14 3002/14 w trakcie oceny      
539 MJWPU.420-785/14 2892/14 w trakcie oceny      
540 MJWPU.420-786/14 3115/14 w trakcie oceny      
541 MJWPU.420-787/14 2657/14 w trakcie oceny      
542 MJWPU.420-788/14 2951/14 w trakcie oceny      
543 MJWPU.420-789/14 3203/14 w trakcie oceny      
544 MJWPU.420-790/14 3202/14 w trakcie oceny      
545 MJWPU.420-791/14 2669/14 w trakcie oceny      
546 MJWPU.420-792/14 2826/14 pozytywna w trakcie oceny    
547 MJWPU.420-793/14 2813/14 w trakcie oceny      
548 MJWPU.420-794/14 2942/14 w trakcie oceny      
549 MJWPU.420-795/14 2821/14 w trakcie oceny      
550 MJWPU.420-796/14 3004/14 w trakcie oceny      
551 MJWPU.420-797/14 2832/14 negatywna      
552 MJWPU.420-798/14 2946/14 w trakcie oceny      
553 MJWPU.420-799/14 3072/14 w trakcie oceny      
554 MJWPU.420-800/14 2523/14 w trakcie oceny      
555 MJWPU.420-801/14 3082/14 negatywna      
556 MJWPU.420-802/14 2842/14 w trakcie oceny      
557 MJWPU.420-803/14 2894/14 pozytywna w trakcie oceny    
558 MJWPU.420-804/14 2702/14 w trakcie oceny      
559 MJWPU.420-805/14 2985/14 w trakcie oceny      
560 MJWPU.420-806/14 2994/14 w trakcie oceny      
561 MJWPU.420-807/14 2910/14 pozytywna w trakcie oceny    
562 MJWPU.420-808/14 2943/14 w trakcie oceny      
563 MJWPU.420-809/14 2490/14 pozytywna w trakcie oceny    
564 MJWPU.420-810/14 2865/14 w trakcie oceny      
565 MJWPU.420-811/14 2724/14 w trakcie oceny      
566 MJWPU.420-812/14 2612/14 w trakcie oceny      
567 MJWPU.420-813/14 2694/14 w trakcie oceny      
568 MJWPU.420-814/14 2496/14 pozytywna w trakcie oceny    
569 MJWPU.420-815/14 2978/14 w trakcie oceny      
570 MJWPU.420-816/14 2644/14 w trakcie oceny      
571 MJWPU.420-817/14 2898/14 w trakcie oceny      
572 MJWPU.420-818/14 2990/14 w trakcie oceny      
573 MJWPU.420-819/14 2912/14 w trakcie oceny      
574 MJWPU.420-820/14 2962/14 negatywna      
575 MJWPU.420-821/14 3068/14 w trakcie oceny      
576 MJWPU.420-822/14 2737/14 pozytywna w trakcie oceny    
577 MJWPU.420-823/14 2690/14 w trakcie oceny      
578 MJWPU.420-824/14 2552/14 w trakcie oceny      
579 MJWPU.420-825/14 3101/14 w trakcie oceny      
580 MJWPU.420-826/14 2928/14 w trakcie oceny      
581 MJWPU.420-827/14 2868/14 w trakcie oceny      
582 MJWPU.420-828/14 3109/14 w trakcie oceny      
583 MJWPU.420-829/14 2571/14 w trakcie oceny      
584 MJWPU.420-830/14 2553/14 w trakcie oceny      
585 MJWPU.420-831/14 2795/14 w trakcie oceny      
586 MJWPU.420-832/14 2884/14 w trakcie oceny      
587 MJWPU.420-833/14 3108/14 w trakcie oceny      
588 MJWPU.420-834/14 2637/14 w trakcie oceny      
589 MJWPU.420-835/14 3145/14 w trakcie oceny      
590 MJWPU.420-836/14 2559/14 w trakcie oceny      
591 MJWPU.420-837/14 2587/14 w trakcie oceny      
592 MJWPU.420-838/14 2527/14 w trakcie oceny      
593 MJWPU.420-839/14 2907/14 w trakcie oceny      
594 MJWPU.420-840/14 2636/14 w trakcie oceny      
595 MJWPU.420-841/14 2947/14 pozytywna w trakcie oceny    
596 MJWPU.420-842/14 3213/14 negatywna      
597 MJWPU.420-843/14 2936/14 w trakcie oceny      
598 MJWPU.420-844/14 3204/14 negatywna      
599 MJWPU.420-845/14 3049/14 w trakcie oceny      
600 MJWPU.420-846/14 3197/14 w trakcie oceny      
601 MJWPU.420-847/14 3210/14 w trakcie oceny      
602 MJWPU.420-848/14 3090/14 w trakcie oceny      
603 MJWPU.420-849/14 3233/14 w trakcie oceny      
604 MJWPU.420-850/14 2959/14 w trakcie oceny      
605 MJWPU.420-851/14 3055/14 w trakcie oceny      
606 MJWPU.420-852/14 3190/14 w trakcie oceny      
607 MJWPU.420-853/14 2531/14 w trakcie oceny      
608 MJWPU.420-854/14 2611/14 pozytywna w trakcie oceny    
609 MJWPU.420-855/14 3043/14 w trakcie oceny      
610 MJWPU.420-856/14 2570/14 w trakcie oceny      
611 MJWPU.420-857/14 3057/14 w trakcie oceny      
612 MJWPU.420-858/14 3131/14 w trakcie oceny      
613 MJWPU.420-859/14 2550/14 w trakcie oceny      
614 MJWPU.420-860/14 2828/14 w trakcie oceny      
615 MJWPU.420-861/14 2998/14 w trakcie oceny      
616 MJWPU.420-862/14 3119/14 w trakcie oceny      
617 MJWPU.420-863/14 2839/14 w trakcie oceny      
618 MJWPU.420-864/14 2608/14 w trakcie oceny      
619 MJWPU.420-865/14 2634/14 w trakcie oceny      
620 MJWPU.420-866/14 3123/14 w trakcie oceny      
621 MJWPU.420-867/14 2581/14 w trakcie oceny      
622 MJWPU.420-868/14 3075/14 w trakcie oceny      
623 MJWPU.420-869/14 2996/14 w trakcie oceny      
624 MJWPU.420-870/14 3079/14 w trakcie oceny      
625 MJWPU.420-871/14 2562/14 w trakcie oceny      
626 MJWPU.420-872/14 3169/14 w trakcie oceny      
627 MJWPU.420-873/14 2820/14 w trakcie oceny      
628 MJWPU.420-874/14 2613/14 w trakcie oceny      
629 MJWPU.420-875/14 3230/14 negatywna      
630 MJWPU.420-876/14 3120/14 w trakcie oceny      
631 MJWPU.420-877/14 2582/14 w trakcie oceny      
632 MJWPU.420-878/14 3186/14 w trakcie oceny      
633 MJWPU.420-879/14 3008/14 w trakcie oceny      
634 MJWPU.420-880/14 2929/14 w trakcie oceny      
635 MJWPU.420-881/14 3217/14 w trakcie oceny      
636 MJWPU.420-882/14 2511/14 w trakcie oceny      
637 MJWPU.420-883/14 3089/14 w trakcie oceny      
638 MJWPU.420-884/14 3171/14 w trakcie oceny      
639 MJWPU.420-885/14 3097/14 w trakcie oceny      
640 MJWPU.420-886/14 3045/14 w trakcie oceny      
641 MJWPU.420-887/14 2575/14 w trakcie oceny      
642 MJWPU.420-888/14 2812/14 w trakcie oceny      
643 MJWPU.420-889/14 2609/14 w trakcie oceny      
644 MJWPU.420-890/14 3010/14 pozytywna w trakcie oceny    
645 MJWPU.420-891/14 2889/14 w trakcie oceny      
646 MJWPU.420-892/14 3116/14 w trakcie oceny      
647 MJWPU.420-893/14 3211/14 w trakcie oceny      
648 MJWPU.420-894/14 3206/14 w trakcie oceny      
649 MJWPU.420-895/14 2549/14 w trakcie oceny      
650 MJWPU.420-896/14 3154/14 w trakcie oceny      
651 MJWPU.420-897/14 3134/14 w trakcie oceny      
652 MJWPU.420-898/14 3007/14 w trakcie oceny      
653 MJWPU.420-899/14 3065/14 w trakcie oceny      
654 MJWPU.420-900/14 3207/14 w trakcie oceny      
655 MJWPU.420-901/14 3222/14 w trakcie oceny      
656 MJWPU.420-902/14 3013/14 w trakcie oceny      
657 MJWPU.420-903/14 2599/14 negatywna      
658 MJWPU.420-904/14 3020/14 w trakcie oceny      
659 MJWPU.420-905/14 2706/14 w trakcie oceny      
660 MJWPU.420-906/14 3113/14 w trakcie oceny      
661 MJWPU.420-907/14 2717/14 w trakcie oceny      
662 MJWPU.420-908/14 3128/14 w trakcie oceny      
663 MJWPU.420-909/14 2977/14 negatywna      
664 MJWPU.420-910/14 2953/14 w trakcie oceny      
665 MJWPU.420-911/14 2854/14 w trakcie oceny      
666 MJWPU.420-912/14 2555/14 w trakcie oceny      
667 MJWPU.420-913/14 3166/14 w trakcie oceny      
668 MJWPU.420-914/14 2971/14 w trakcie oceny      
669 MJWPU.420-915/14 2591/14 w trakcie oceny      
670 MJWPU.420-916/14 2725/14 w trakcie oceny      
671 MJWPU.420-917/14 2956/14 w trakcie oceny      
672 MJWPU.420-918/14 3182/14 w trakcie oceny      
673 MJWPU.420-919/14 3152/14 negatywna      
674 MJWPU.420-920/14 3091/14 w trakcie oceny      
675 MJWPU.420-921/14 3209/14 w trakcie oceny      
676 MJWPU.420-922/14 3083/14 w trakcie oceny      
677 MJWPU.420-923/14 3231/14 negatywna      
678 MJWPU.420-924/14 3125/14 w trakcie oceny      
679 MJWPU.420-925/14 3143/14 w trakcie oceny      
680 MJWPU.420-926/14 3155/14 w trakcie oceny      
681 MJWPU.420-927/14 2588/14 negatywna      
682 MJWPU.420-928/14 3027/14 w trakcie oceny      
683 MJWPU.420-929/14 3047/14 w trakcie oceny      
684 MJWPU.420-930/14 3137/14 w trakcie oceny      
685 MJWPU.420-931/14 2537/14 w trakcie oceny      
686 MJWPU.420-932/14 3046/14 w trakcie oceny      
687 MJWPU.420-933/14 3200/14 w trakcie oceny      
688 MJWPU.420-934/14 2965/14 pozytywna w trakcie oceny    
689 MJWPU.420-935/14 3229/14 pozytywna w trakcie oceny    
690 MJWPU.420-936/14 3012/14 w trakcie oceny      
691 MJWPU.420-937/14 3189/14 w trakcie oceny      
692 MJWPU.420-938/14 2975/14 w trakcie oceny      
693 MJWPU.420-939/14 3016/14 pozytywna w trakcie oceny    
694 MJWPU.420-940/14 3181/14 w trakcie oceny      
695 MJWPU.420-941/14 2966/14 w trakcie oceny      
696 MJWPU.420-942/14 3019/14 w trakcie oceny      
697 MJWPU.420-943/14 2979/14 w trakcie oceny      
698 MJWPU.420-944/14 3071/14 w trakcie oceny      
699 MJWPU.420-945/14 2970/14 w trakcie oceny      
700 MJWPU.420-946/14 2976/14 w trakcie oceny      
701 MJWPU.420-947/14 3142/14 w trakcie oceny      
702 MJWPU.420-948/14 3035/14 pozytywna pozytywna zakończona zakończona
703 MJWPU.420-949/14 3212/14 w trakcie oceny      
704 MJWPU.420-950/14 3124/14 w trakcie oceny      
705 MJWPU.420-951/14 2995/14 w trakcie oceny      
706 MJWPU.420-952/14 2696/14 negatywna      
707 MJWPU.420-953/14 2920/14 negatywna      
708 MJWPU.420-954/14 3000/14 w trakcie oceny      
709 MJWPU.420-955/14 2720/14 w trakcie oceny      
710 MJWPU.420-956/14 2941/14 w trakcie oceny      
711 MJWPU.420-957/14 2733/14 w trakcie oceny      
712 MJWPU.420-958/14 3167/14 w trakcie oceny      
713 MJWPU.420-959/14 3100/14 w trakcie oceny      
714 MJWPU.420-960/14 2744/14 w trakcie oceny      
715 MJWPU.420-961/14 2593/14 w trakcie oceny      
716 MJWPU.420-962/14 3215/14 w trakcie oceny      
717 MJWPU.420-963/14 2772/14 w trakcie oceny      
718 MJWPU.420-964/14 2807/14 w trakcie oceny      
719 MJWPU.420-965/14 2776/14 w trakcie oceny      
720 MJWPU.420-966/14 2961/14 w trakcie oceny      
721 MJWPU.420-967/14 3111/14 w trakcie oceny      
722 MJWPU.420-968/14 3178/14 w trakcie oceny      
723 MJWPU.420-969/14 3175/14 w trakcie oceny      
724 MJWPU.420-970/14 2730/14 w trakcie oceny      
725 MJWPU.420-971/14 3223/14 w trakcie oceny      
726 MJWPU.420-972/14 2675/14 w trakcie oceny      
727 MJWPU.420-973/14 3220/14 w trakcie oceny      
728 MJWPU.420-974/14 2974/14 w trakcie oceny      
729 MJWPU.420-975/14 3235/14 negatywna      
730 MJWPU.420-976/14 2997/14 w trakcie oceny      
731 MJWPU.420-977/14 2897/14 w trakcie oceny      
732 MJWPU.420-978/14 2867/14 w trakcie oceny      
733 MJWPU.420-979/14 3067/14 w trakcie oceny      
734 MJWPU.420-980/14 2554/14 negatywna      
735 MJWPU.420-981/14 3226/14 w trakcie oceny      
736 MJWPU.420-982/14 2781/14 w trakcie oceny      
737 MJWPU.420-983/14 2556/14 w trakcie oceny      
738 MJWPU.420-984/14 2748/14 w trakcie oceny      
739 MJWPU.420-985/14 2369/14 w trakcie oceny      
740 MJWPU.420-986/14 3104/14 w trakcie oceny      
741 MJWPU.420-987/14 3051/14 w trakcie oceny      
742 MJWPU.420-988/14 2623/14 w trakcie oceny      
743 MJWPU.420-989/14 3009/14 negatywna      
744 MJWPU.420-990/14 3029/14 negatywna      
745 MJWPU.420-991/14 2870/14 w trakcie oceny      
746 MJWPU.420-992/14 2800/14 w trakcie oceny      
.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.