Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

59,5 MLN ZŁ Z UE DLA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W Warszawie powstanie najważniejszy na Mazowszu ośrodek badawczy zajmujący się transferem technologii
i zarządzaniem innowacjami. Centrum Innowacji zarządzać będzie Politechnika Warszawska. Uczelnia pozyska na ten cel prawie 60 mln zł unijnej dotacji. Preumowę w tej sprawie podpisali dziś przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz władze uczelni.

- Można śmiało powiedzieć, że Mazowsze jest liderem pod względem ilości uczelni wyższych i jednostek naukowo-badawczych. Ok. 30 proc. potencjału badawczo-rozwojowego mieści się właśnie w naszym regionie. Niestety, ciągle nie możemy konkurować w tym zakresie z dużymi, światowymi ośrodkami badawczymi. Mam nadzieję, że realizacja tego projektu pozwoli nam zbliżyć się do światowych standardów i rozpocząć owocną współpracę pomiędzy sferą badawczą a przemysłem - podkreślił marszałek Adam Struzik.

- Podpisana dzisiaj preumowa to gwarancja przekazania funduszy unijnych na wsparcie ośrodka o wysokim potencjalne badawczym. Ten wysoce innowacyjny projekt zacieśni powiązania pomiędzy nauką, a gospodark ą - dodał wicemarszałek Marcin Kierwiński.

Celem projektu Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej jest stworzenie ośrodka badawczego, który będzie zintegrowany lokalizacyjnie i funkcjonalnie
z sąsiednim „Centrum Innowacji Filtrowa 1a". Inwestycja obejmie swoim zakresem całą sferę związaną z procesem innowacji - począwszy od wyszukiwania najbardziej innowacyjnych efektów prac badawczych, a skończywszy na świadczeniu usług w oparciu o laboratoria badawcze. Dopełnieniem oferty Centrum będą usługi związane z inkubacją nowopowstałych przedsiębiorstw, świadczone przez sąsiednie Centrum Innowacji Filtrowa 1a.

Centrum powstanie na terenie Politechniki Warszawskiej na terenie tzw. kampusu BIS, zlokalizowanego pomiędzy ulicą Nowowiejską, a Aleją Armii Ludowej. Powierzchnia budynku wyniesie około 12.000 m2, w tym 10.000 m2 powierzchni użytkowej oraz około 2.000 m2 powierzchni towarzyszącej. Budynek będzie tworzył zintegrowaną całość z projektem „Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Innowacji Filtrowa 1a", realizowanym przez Urząd Miasta st. Warszawy.

W Centrum znajdą się m.in. centrum badań rynku, centrum badań nad związkami kooperacyjnymi i clusteringiem czy centrum doradztwa w zakresie zarządzanie technologiami. Skupiony charakter inwestycji wynika z konieczności efektywnego wykorzystania powierzchni działek. Centrum zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy.

Projekt uzyska dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 z Działania 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego.

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

59,5 MLN ZŁ Z UE DLA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.