MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Harmonogram RPO WM na rok 2011

Zmiana harmonogramu naboru wniosków na rok 2011

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego 
dokonano zmiany Harmonogramu naboru wniosków na rok 2011.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

Harmonogram naboru wniosków na rok 2011 

Kwartał Nazwa i nr działania Planowany
termin naboru
wniosków
Planowany
termin
zakończenia
naboru wniosków

Alokacja
na Działanie EFRR
(Euro)*
II 1.2 Budowa sieci współpracy nauka -
gospodarka (konkurs zamknięty bez preselekcji)
kwiecień 2011 maj 2011 5 000 000
II 4.2 Ochrona powierzchni ziemi -
rekultywacja składowisk odpadów
(konkurs zamknięty bez preselekcji)
maj 2011 lipiec 2011 6 500 000
II 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
(konkurs zamknięty bez preselekcji) -
dotyczy funduszy pożyczkowych
maj 2011 lipiec 2011 5 000 000
II 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw
w zakresie wdrażania najlepszych
dostępnych technik (BAT)
(konkurs otwarty bez preselekcji)
czerwiec 2011
6 000 000
II 2.3 Technologie komunikacyjne
i informacyjne
dla MSP
(konkurs zamknięty bez preselekcji)
czerwiec 2011 sierpień 2011 5 000 000
III 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu
(konkurs zamknięty bez preselekcji)
sierpień 2011 październik 2011 10 000 000
III 1.5 Rozwój przedsiębiorczości
dla średnich przedsiębiorstw
(konkurs zamknięty bez preselekcji)
wrzesień 2011 październik 2011 5 000 000
IV 1.5 Rozwój przedsiębiorczości -
dla małych przedsiębiorstw
(konkurs zamknięty bez preselekcji)
październik 2011 listopad 2011 5 000 000
IV 1.5 Rozwój przedsiębiorczości -
dla mikroprzedsiębiorstw
(konkurs zamknięty bez preselekcji)
listopad 2011 listopad 2011 10 000 000
IV 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych
o znaczeniu regionalnym (konkurs otwarty bez preselekcji)

grudzień

2011

5 000 000
IV 1.7 Promocja gospodarcza -
dla przedsiębiorców (konkurs otwarty bez preselekcji)
grudzień 2011 2 000 000

 

* Podana kwota ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na różnice kursowe oraz dostępność środków w działaniu

Przewalutowania na PLN dokonuje się każdorazowo wg kursu księgowego publikowanego z przedostatniego 

dnia kwotowania (roboczego) środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC), 

w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych.


ARCHIWALNE HARMONOGRAMY

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44